Ο γρίφος της ημέρας – Θεσσαλονίκη – Αθήνα (για καλούς λύτες )

Ένα λεωφορείο ταξιδεύει από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα με 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Ένα αυτοκίνητο ταξιδεύει με 100 χιλιόμετρα την ώρα από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη.

Αν ξεκινήσουν ταυτόχρονα, πόσο θα απέχουν μεταξύ τους μια ώρα πριν συναντηθούν;

5 σχόλια

  1. Mikro Roulaki

    180 χιλίομέτρα

  2. kostasagria

    180 χλμ, αυτή είναι η απόσταση που θα διανύσουν μία ώρα μετά και τα δύο οχήματα μέχρι να συναντηθούν

  3. michalis zartoulas

    ΛΥΣΗ. Έστω ότι θα συναντηθούν σε χ ώρες, τότε η απόσταση Αθήνα- Θεσσαλονίκη είναι 180χ. Μία ώρα πριν συναντηθούν θα έχουν οδηγήσει χ-1 ώρες και θα έχουν διανύσει απόσταση 180(χ-1),άρα θα απέχουν 180χ-180(χ-1)=180km.

Απάντηση