ΙΕΠ: Δημιουργία Μητρώου εποπτών και αξιολογητών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να δημιουργήσει ενιαίο Μητρώο:
α) εξωτερικών Επιστημονικών Συνεργατών/Εμπειρογνωμόνων [Εμπειρογνώμονες Επιστημονικής Εποπτείας και Αξιολόγησης (εφεξής Επόπτες), Εμπειρογνώμονες Εκπόνησης (εφεξής Εκπονητές)] για την υποστήριξη της Πράξης «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542, η οποία έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση νέων
Προγραμμάτων Σπουδών και εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού, καθώς και την, κατά περίπτωση, παραγωγή νέων εκπαιδευτικών πακέτων (Βιβλίο μαθητή/μαθήτριας, Τετράδιο Εργασιών, Εργαστηριακός Οδηγός) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) εξωτερικών Επιστημονικών Συνεργατών/Εμπειρογνωμόνων [Εμπειρογνώμονες Επιστημονικής Εποπτείας και Αξιολόγησης (εφεξής Επόπτες), Εμπειρογνώμονες Εκπόνησης (εφεξής Εκπονητές)] και επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών (εφεξής Επιμορφωτές Α’), για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, η οποία έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού επί των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του αντίστοιχου υποστηρικτικού υλικού των γνωστικών
πεδίων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση επιμορφωτικών δράσεων επ’ αυτών για τους/τις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *