Ο γρίφος της ημέρας – Οι πελαργοί (για καλούς λύτες )

Πελαργοί πετούσανε, τι πολλοί που ήταν. Ένας είχε μπρος του δύο, άλλος είχε πίσω του δύο κι ένας πάλι είχε έναν πίσω και έναν μπρος.

Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός πελαργών που πετούσαν;

3 σχόλια

  1. kostasagria

    3 ο ένας πίσω από τον άλλον.
    Ένας είχε μπρος του δύο (ο τελευταίος), άλλος είχε πίσω του δύο (ο πρώτος) κι ένας πάλι είχε έναν πίσω και έναν μπρος (ο μεσαίος).

Απάντηση