Ιδρύονται 9 Γυμνάσια, 6 Λύκεια, 7 Λυκειακές Τάξεις από το επόμενο σχ. έτος 2021-22

Την ίδρυση 9 Γυμνασίων, 6  Λυκείων, 7 Λυκειακών  Τάξεων και την κατάργηση ενός Γυμνασίου στην Αρκαδία,από το σχολικό έτος 2021-2022, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψαν η υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή και  ο Αν. υπουργός Οικονομικών  Θ. Σκυλακάκης.

Ειδικότερα από το επόμενο σχολικό έτος ιδρύονται τα εξής Γυμνάσια και Λύκεια:

 

Επίσης ιδρύονται οι ακόλουθες  Λυκειακές Τάξεις Γενικού Λυκείου προσαρτημένες στα Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως:


Τέλος η απόφαση προβλέπει την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2021-2022, του Ημερήσιου Γυμνασίου Κοντοβάζαινας   της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας .

 

πηγή: https://www.esos.

Απάντηση