Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων

«Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0, της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των κινητών συσκευών για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων»

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους φορείς:

1.       Πανελλήνιο Σχολικό ΔίκτυοITYE Διόφαντος

2.       Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3.       Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

4.       Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

5.       Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

6.       Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α], Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης

7.       Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

8.       Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔΙΦΕΤ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

στο πλαίσιο της επαγγελματικής βελτίωσης των eTwinners, θα υλοποιήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 τα παρακάτω διαδικτυακά μαθήματα (online lessons):

1.             Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης -Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαλεία επικοινωνίας

2.             Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού

3.             Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων – Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία

4.             Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων

5.             Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο – Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

6.             Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Βασική χρήση

7.             Κινητές συσκευές 2 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Αξιοποίηση στην διδασκαλία μαθημάτων

8.             Scratch – Προγραμματισμός με αναφορές στην Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο

9.             Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Thymio

10.         Εκπαιδευτική ρομποτική στο Νηπιαγωγείο – Beebot

11.         Εκπαιδευτική ρομποτική στο σχολείο – Edison

12.         Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Arduino

13.         Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Raspberry

14.         Επιμόρφωση επιμορφωτών από απόσταση

 

Οργάνωση

Τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν ως αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0, της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των κινητών συσκευών για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία των μαθημάτων. Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στα σεμινάρια είναι είτε ελεύθερο λογισμικό είτε διατίθενται δωρεάν.

Κάθε εκπαιδευτικός κύκλος θα έχει διάρκεια περίπου 160 ωρών (6 μήνες). Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2021 και θα διαρκέσουν μέχρι και τον Μάιο 2022. Στα παραπάνω σεμινάρια  έχουμε 14.876 εγγραφές, από εκπαιδευτικούς eTwinners και θα λειτουργήσουν περισσότερες από 400 συνολικά  ηλεκτρονικές τάξεις με τους αντίστοιχους επιμορφωτές/συντονιστές.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle, ενώ υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της Κοινότητας της Πρακτικής των εκπαιδευτικών του eTwinning, που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση εργαλείων όπως forum, chat, μηνύματα μέσω του Moodle, email και τηλεδιάσκεψη.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμμετέχουν εθελοντικά και τα σεμινάρια είναι δωρεάν για τους επιμορφούμενουςΗ ομάδα υποστήριξης του σεμιναρίου συγγράφει, αναρτά, διορθώνει και επικαιροποιεί το υλικό. Επίσης δημιούργησε και συντονίζει τις ηλεκτρονικές τάξεις και επιλύει προβλήματα των επιμορφούμενων. Παράλληλα, η ομάδα εκπαιδευτών – βαθμολογητών, αποτελείται από 400 εκπαιδευτικούς, που εμψυχώνει τους επιμορφούμενους και βαθμολογεί τις δραστηριότητες.

Κάθε εβδομάδα θα «ανεβαίνει» το υλικό μιας καινούργιας διδακτικής ενότητας και απαιτούνται από τους συμμετέχοντες η υποβολή δραστηριοτήτων σχετικών με την αντίστοιχη ενότητα. Η ύλη των διαδικτυακών μαθημάτων συνδιαμορφώνεται από όλη την κοινότητα μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Ως εκπαιδευτές συμμετέχουν οι παλαιότεροι εκπαιδευόμενοι.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε διαδικτυακού μαθήματος, η οποία συνίσταται στην επιτυχή υποβολή του 70% των εργασιών, κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να «κατεβάσει» τη βεβαίωση παρακολούθησής του από την πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει μόνιμα διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους.

Εγγραφές σχολικού έτους 2021 – 2022

Στα σεμινάρια έχουμε τις παρακάτω εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά:

Σεμινάριο Εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί
I. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαλεία επικοινωνίας 2443
II. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού 2518
III. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων – Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία 1623
IV. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων 833
V. Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο – Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο 956
Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Νηπιαγωγείο – Beebot 931
Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Arduino 683
Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Edison 188
Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Raspberry 236
Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Thymio 249
Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Βασική χρήση 1005
Κινητές συσκευές 2 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Αξιοποίηση στην διδασκαλία μαθημάτων 1657
Scratch – Προγραμματισμός με αναφορές στην Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο 1554
Σύνολο εγγραφών 14.876

Τα σεμινάρια παρακολουθούν εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και από όλες σχεδόν τις χώρες που υπάρχουν έλληνες εκπαιδευτικοί όπως Γερμανία, Βέλγιο, Αλβανία κλπ.

Μοντέλο Επιμόρφωσης 2021 – 2022

Τα διαδικτυακά μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για την υλοποίηση τους χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία:

–          Για την ασύγχρονη επικοινωνία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodleένα ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων.

–          Για την σύγχρονη επικοινωνία η open-source πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton, η οποία υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες με χρήση εικόνας και ήχου.

Τεχνική υποστήριξη

Για την υποστήριξη όλων των σεμιναρίων χρησιμοποιούνται οι υποδομές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με virtual servers για την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle και την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBluebutton. Η εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία όλων των servers υποστηρίχθηκε και από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Ποσοστό επιτυχόντων στη σχολική χρονιά 2020 – 2021

Συνολικά το ποσοστό επιτυχίας είναι 68%. Δηλαδή είχαμε μια διαρροή 32%, ποσοστό που θεωρείται πάρα πολύ μικρό για εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούνται εθελοντικά. Από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν παρακολούθησαν τα σεμινάρια οι πλειοψηφία δεν τα ξεκίνησε καθόλου.

Αξιολόγηση σεμιναρίων

Τα σεμινάρια αξιολόγησαν περισσότεροι από 4.000 εκπαιδευτικοί με πολύ καλά αποτελέσματα. Η τελική αξιολόγηση έγινε με ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο όπου οι επιμορφούμενοι αξιολόγησαν την πλατφόρμα, το υλικό, τους επιμορφωτές, τα σεμινάρια, αν αξιοποιήθηκαν στην διδασκαλία, την επικοινωνία και πολλά άλλα. Παράλληλα οι επιμορφούμενοι αξιολογούσαν στο τέλος κάθε εβδομάδας το υλικό. Στις αξιολογήσεις αυτές με 10θμια κλίμακα η συντριπτική πλειοψηφία των εβδομάδων αξιολογήθηκαν από 8,5 έως 9,7.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *