ΠΕΣΣ : Διαμαρτύρεται με ανοιχτή επιστολή προς το ΥΠΑΙΘ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘ

Μετά τον αποκλεισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)
από την δυνατότητα παράθεσης προτάσεων για το προς ψήφιση νομοσχέδιο
από το ΥΠΑΙΘ με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» καταθέτουμε με την μορφή ανοιχτής
επιστολής τις προτάσεις μας.
Στο εν λόγω νομοσχέδιο κυρίαρχη είναι η θεώρηση της Εκπαίδευσης ως
σύνολο ρυθμίσεων διοικητικού χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την διοίκηση ως
τον βασικό και καθοριστικό πυλώνα του νομοσχεδίου, υποβαθμίζοντας την
Παιδαγωγική και Επιστημονική διάσταση της Εκπαίδευσης.
Ωστόσο, παρά την αναγκαία ρύθμιση ζητημάτων διοικητικού χαρακτήρα,
καμιά ποιοτική αλλαγή στην εκπαίδευση δεν μπορεί να προέλθει μόνο με
διοικητικού χαρακτήρα ρυθμίσεις. Με όρους τεχνολογίας, βελτίωση ουσιαστική
δεν μπορεί να προκύψει μόνο με αναβάθμιση των εξαρτημάτων (hardware),
παραμελώντας το λογισμικό (software).
Η καρδιά της εκπαίδευσης χτυπά στα σχολεία και οι μάχες πρέπει να δοθούν
στο πεδίο, με τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης,
την επικαιροποίηση της παιδαγωγικής διάστασης και την ενσωμάτωση της
τεχνολογίας στην καθημερινή πρακτική, παράλληλα με την ανάληψη ευθύνης
και τον απολογισμό επίτευξης στόχων.
Γι’ αυτό το έργο χρειάζονται εξειδικευμένα στελέχη με σύγχρονες γνώσεις τα
οποία θα γεφυρώνουν τις νέες γνώσεις που παράγονται στα Πανεπιστήμια με
τις γνώσεις των εκπαιδευτικών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων
ολοκλήρωσε πολλά χρόνια πριν τις σπουδές τους.

Το νομοσχέδιο διορθώνει μερικά από τα προβλήματα που δημιούργησε ο
ν.4547/2018, με την κατάργηση χωρίς καμιά αιτιολόγηση του επι 36 χρόνια
θεσμού των Σχολικών Συμβούλων και ως θετικά σημεία του θεωρούμε:
 την αύξηση του αριθμού των στελεχών της επιστημονικής και
παιδαγωγικής καθοδήγησης
 την μετακίνησή τους από τις περιφερειακές διευθύνσεις στις
διευθύνσεις εκπαίδευσης
 το πλέγμα των αρμοδιοτήτων τους με αναφορά στη σχολική μονάδα
Δυστυχώς όμως προς έκπληξή μας, διατηρείται η υποβάθμιση του θεσμού
της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης που εισήγαγε με την
κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων ο ν.4547/2018 και μάλιστα
επί τα χείρω.

Συγκεκριμένα:

Α) Η υποβάθμιση του θεσμού της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης που θεσμοθετήθηκε με τον ν.4547/18 διευρύνεται αφού για τα στελέχη της:

  • Διατηρείται η επιλογή τους από περιφερειακά συμβούλια και το Άρθρο 37 ορίζει ότι δυνάμει δύο (2) από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης  τοποθετούνται:
  • Ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. το οποίο μπορεί να είναι Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός ή και απλός εκπαιδευτικός
  • Ένας σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π. που είναι αποσπασμένος εκπαιδευτικός
  • Ένας εκπρόσωπος του ΕΚΔΔΑ  που βρίσκεται εκτός τυπικής εκπαίδευσης

Προτάσεις

Η ΠΕΣΣ διατυπώνει τις ακόλουθες προτάσεις:

ΠΡΟΤΑΣΗ: Προτείνουμε επιλογή από κεντρικό είτε από περιφερειακό συμβούλιο, με Πρόεδρο μέλος του ΑΣΕΠ

•    Το Άρθρο 8 ορίζει ότι ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται διοικητικά στον δυνάμει κατώτερων προσόντων Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύεται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Δηλαδή ο επόπτης ποιότητας θα υπάγεται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές δομές.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Προτείνουμε ο επόπτης ποιότητας και η δομή της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης  να υπάγεται ιεραρχικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

•    Το άρθρο 31 διατηρεί μόνο για τους συμβούλους εκπαίδευσης τον κόφτη της ξένης γλώσσας που εγκαινίασε ο ν.4547/18.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Προτείνουμε η προϋπόθεση της ξένης γλώσσας για την συμμετοχή στην διεκδίκηση θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης να ισχύει για τους υποψήφιους σε όλες τις θέσεις ή για κανένα.

•    Η προηγούμενη κυβέρνηση με τον ν.4317/2017 νομοθέτησε ότι δεν είναι διδακτική η υπηρεσία σε θέση στελέχους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης. Ωστόσο μετά από ένα χρόνο στον ν.4547/18 αναίρεσε αυτή την διάταξη κάτω από το βάρος της αντισυνταγματικότητας μιας τέτοιας διάταξης. Στο σημείο αυτό θυμίζουμε ότι υπάρχει σχετική γνωμάτευση του Συνταγματολόγου           Ν. Αλεβιζάτου στις 2 Ιουνίου 2017 για την αντισυνταγματικότητα μιας τέτοιας διάταξης.
Παραδόξως, το παρόν νομοσχέδιο επαναφέρει με το άρθρο 4 την διάταξη που εισήγαγε η προηγούμενη κυβέρνηση με τον ν.4317/2017 ορίζοντας ότι δεν είναι διδακτική η υπηρεσία σε θέση στελέχους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης. Όμως :

–    Τα στελέχη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης κατά τη διάρκεια της θητείας τους κάνουν δειγματικές διδασκαλίες

–    Όσοι επέλεξαν να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης δεν είχαν υπόψη τους ότι μεταγενέστερα η Πολιτεία θα τους τιμωρούσε γι΄αυτή την επιλογή τους.

Δεν μπορεί η υπάρχουσα εδώ και χρόνια νομοθεσία να αναγνωρίζει ως διδακτική την υπηρεσία αυτών των στελεχών και να νομοθετείται η εφαρμογή διαφορετικού καθεστώτος  με αναδρομική ισχύ για εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά το παρελθόν.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Προτείνουμε την αναγνώριση ως διδακτικής, την υπηρεσία των στελεχών επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης

•    Τα άρθρα 33 και 34 ορίζουν ότι η θητεία των διευθυντών σχολικών μονάδων μοριοδοτείται με 1,5 η θητεία των στελεχών επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης μοριοδοτείται με 0,5 ανά έτος και των Διευθυντών Εκπαίδευσης 1,75 ανά έτος. Αντίστοιχη μοριοδότηση δίνεται και σε αποσπασμένους σε θέση Συμβούλου του ΙΕΠ.  Δηλαδή ένας διευθυντής σχολικής μονάδας λαμβάνει, για τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, τριπλάσια μόρια σε σχέση με ένα στέλεχος επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης που είναι και αξιολογητής του.
Με αυτή την μοριοδότηση, ένας Διευθυντής Σχολικής μονάδας, με μια θητεία καλύπτει τρείς θητείες ενός συμβούλου επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης ο οποίος και τον αξιολογεί, ενώ τα στελέχη Διοίκησης καλύπτουν τα μόρια ενός διδακτορικού και με δύο θητείες καθίστανται πλέον ισόβιοι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Προτείνουμε ισότιμη μοριοδότηση θητείας για τα στελέχη Διοίκησης και Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Ειδικότερα και αναλογικά με τα προσόντα και την θέση ευθύνης των στελεχών Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, προτείνουμε ίδια μοριοδότηση με αυτή των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

•    Το Άρθρο 85 ορίζει ότι αν ένας Σύλλογος Διδασκόντων (ΣΔ) δεν μπορεί να αποφασίσει για την επιλογή βιβλίου σε ένα αντικείμενο, τότε αποφασίζει ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας ποιο βιβλίο θα διδάξουν οι Καθηγητές. Σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Όμως οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων δεν έχουν αναγκαία ούτε την απαιτούμενη γνώση του αντικειμένου, ούτε θα αξιολογούν στη συνέχεια τους Εκπαιδευτικούς για το διδακτικό τους έργο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Αν ένας ΣΔ δεν μπορεί να αποφασίσει για την επιλογή βιβλίου διδασκαλίας σε ένα αντικείμενο, τότε προτείνουμε την σχετική απόφαση να λαμβάνει ο Σύμβουλος εκπαίδευσης ειδικότητας

Β) Το όνομα «Σύμβουλος Εκπαίδευσης» που επιλέχθηκε για τα στελέχη επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης δεν προσδιορίζει το πεδίο δράσης τους αφού:

•    Δεν έχει αναφορά στα Σχολεία, αλλά γενικά και απροσδιόριστα στην εκπαίδευση

•    Προσιδιάζει στην παροχή συμβουλών σε δομές και όχι στους Εκπαιδευτικούς

ΠΡΟΤΑΣΗ: Προτείνουμε την ονομασία των στελεχών επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης ως «Σχολικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης»
ΑΝΤΙ του «Σύμβουλος Εκπαίδευσης»

Γ) Με τον ν.4547/18 καταργήθηκαν τα 16 Περιφερειακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΕΚ) τα οποία βρίσκονταν διάσπαρτα στην επικράτεια και για περισσότερα από 30 έτη διαχειρίζονταν ζητήματα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και είχαν υλικοτεχνική υποδομή, οργανωμένες αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονο εξοπλισμό  και τεχνογνωσία. Τα ΠΕΚ δεν κόστιζαν τίποτα και στεγάζονταν σε κτίρια του δημοσίου. Το νομοσχέδιο δεν επαναφέρει τα ΠΕΚ, ούτε ιδρύει αρμόδιο φορέα υλοποίησης και παρά τις αναφορές στο Άρθρο 48 για την επιμόρφωση εκτιμούμε ότι θα δημιουργηθούν μεγάλα γραφειοκρατικά και λειτουργικά προβλήματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Προτείνουμε την επαναφορά των ΠΕΚ.

Δ) Τα Άρθρα 62 και 63 του νομοσχεδίου ορίζουν ότι οι Εκπαιδευτικοί αξιολογούνται:

–    Ως προς την γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης ανά τετραετία και

–    Ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης ανά διετία.

Ωστόσο, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης δεν είναι διαφορετικά πρόσωπα κι αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα σχετικά άρθρα, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης θα έχουν σχεδόν ως αποκλειστικό έργο κατά την διάρκεια της θητείας τους αξιολογικούς ελέγχους και καταγραφές σχετικών εκθέσεων.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Προτείνουμε την διενέργεια αξιολόγησης της ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης και την αξιολόγηση της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας του εκπαιδευτικού από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *