Πανεπιστήμια: Μαθήματα Σάββατο στα μεγάλα αμφιθέατρα προτείνει ο Συρίγος

Δεν ξεκινά σε όλα τα ΑΕΙ το εξάμηνο την ερχόμενη Δευτέρα. Αρκετά ιδρύματα ανέβαλλαν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου για τις 11 Οκτωβρίου ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα

Αγωνία για την δια ζώσης έναρξη του χειμερινού εξαμήνου από την ερχόμενη Δευτέρα σε γεμάτα αμφιθέατρα εκφράζουν οι φοιτητές και οι πανεπιστημιακοί, αλλά ο υφυπουργός Παιδείας βρήκε τη λύση πετώντας το μπαλάκι στους πανεπιστημιακούς: Υπερωρίες και μαθήματα το Σάββατο…

Όπως πρότεινε ο κ.Αγγελος Συρίγος χθες μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8, οι πανεπιστημιακοί θα μπορούσαν να “βάλουν πλάτη” και να κάνουν υπερωρίες ή να εργάζονται και τα Σάββατα, ώστε τα μαθήματα που γίνονται με μεγάλο ακροατήριο να χωρίζονται στα δύο, προσθέτοντας ενδεχομένως στις ώρες διδασκαλίας κάποιες ώρες ή κάποια ημέρα παραπάνω.

«Αν κάποιος θεωρεί ότι είναι μεγάλη η αίθουσα που κάνει μάθημα ας το σπάσει στα δύο. Ας κάνει από 1,5 ώρα στους μεν και 1,5 ώρα στους δε, αν είναι τρίωρο και ας κάνει μάθημα άλλη μια μέρα. Δεν θα του πει κανείς όχι. Εάν έχω μπροστά μου μια αίθουσα με 400 φοιτητές ας συνεννοηθώ με τους συναδέλφους μου και να κάνω 2-3 ώρες παραπάνω. Είναι έκτακτες οι συνθήκες, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τους φοιτητές να ξαναπεράσουν στην φάση που ήμασταν 1,5 χρόνο τώρα. Το μάθημα στο πανεπιστήμιο γίνεται δια ζώσης, ειδικά στα μεγάλα ακροατήρια. Αν έχεις 300 φοιτητές πώς θα το κάνεις εξ αποστάσεως; Σε συνεννόηση με το τμήμα τους να μοιράσουν τις ώρες με κάποιους πανεπιστημιακούς συναδέλφους, να δουλέψουν και Σάββατο αν χρειαστεί. Το Υπ. Παιδείας ορίζει κάποιες παραμέτρους, οι φοιτητές έχουν εμβολιαστεί πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη» είπε ο Υφυπουργός Παιδείας…

Αναβολές στην έναρξη του εξαμήνου και επιφυλάξεις

Στο μεταξύ, δεν είναι λίγα τα Πανεπιστήμια που αντιλαμβανόμενα τη δυσκολία έναρξης του εξαμήνου με πλήρη χωρητικότητα στα αμφιθέατρα, ανέβαλαν την έναρξη και αντί για την ερχόμενη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, ανακοίνωσαν ότι τα δια ζώσης μαθήματα θα ξεκινήσουν τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα. Κι αυτό παρότι έχουν λάβει έκτακτη επιχορήγηση 2,7 εκ.ευρώ για να πργαματοποιουν τους απαιτούμενους ελέγχους. Επίσης πληθαίνουν οι φωνές μέσα στα ιδρύματα που ζητούν να επιτραπεί  και πραγματοποίηση τηλεμαθημάτων σε αναγκαίες περιπτώσεις. Ενδεικτικά:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

Για την βέλτιστη προετοιμασία της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, η έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου μετατίθεται για τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021. (…) Λαμβάνοντας δε υπ’ όψιν τις διαθέσιμες αίθουσες και τις εκπαιδευτικές υποδομές του Ιδρύματος, καθώς και την όποια εξέλιξη της πανδημίας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, κρίνεται επίσης ως επιβεβλημένη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πρόσθετη νομοθετική πρόβλεψη ώστε, με εισήγηση του Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου να δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδυασμό με πιθανά κρούσματα Covid19, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μέχρι ένα ποσοστό μαθημάτων, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνόλου των μαθημάτων κάθε Τμήματος και μετά από εισήγηση του Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου, να διεξάγονται εξ αποστάσεως. Επίσης η Σύγκλητος αποφασίζει ότι η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου για την καλύτερη προετοιμασία του Πανεπιστημίου. (Να σημειωθεί εδώ ότι στην Πάτρα έχει δημιουργηθεί και ένταση μεταξύ των πρυτανικών αρχών και φοιτητών, επειδή το ίδρυμα κάλεσε όσους “δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν την εμβολιαστική τους κατάσταση (πλήρως εμβολιασμένοι – έχουν κάνει μία (1) δόση εμβολίου – ανεμβολίαστοι – έχουν νοσήσει – υπόχρεοι rapid test ή pcr test –  κλπ.) καλούνται να μην προσέλθουν στο Πανεπιστήμιο”)

Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε ότι η έναρξη των μαθημάτων α΄ και β΄ κύκλου σπουδών θα γίνει τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να γίνει η καταλληλότερη δυνατή προετοιμασία για την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ενημερώνουμε την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Ιδρύματος ότι με απόφαση της Συγκλήτου, τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 αντί της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου 2021.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Σύμφωνα με την περίπτωση 8 της ΚΥΑ 57069, κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου πραγματοποιείται δια ζώσης, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Η πρόβλεψη αυτή τυγχάνει εφαρμογής από την 11η Οκτωβρίου 2021 για τα προγράμματα σπουδών α’ κύκλου και από την 4η Οκτωβρίου 2021 για τα προγράμματα σπουδών β’ κύκλου και τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ. Ειδικά για τα προγράμματα σπουδών α΄ κύκλου, η μέγιστη διάρκεια των διαλέξεων θα είναι 90 λεπτά.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ΄αριθμ. 56/27-09-2021 συνεδρίασή του ενέκρινε την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου για το έτος 2021-2022. Ως ημερομηνία έναρξης μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ορίστηκε η 11η Οκτωβρίου 2021 (εκτός των Τμημάτων της πόλης της Κοζάνης που θα ξεκινήσουν στις 12-10-2021 λόγω τοπικής εορτής.

Η Νομική και η Φιλοσοφική του ΕΚΠΑ

Σε αυτές τις επιφυλάξεις πρέπει να προστεθούν οι ανακοινώσεις της Φιλοσοφικής και της Νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα. Ειδικά η Φιλοσοφική σχολή εξέπεμψε ουσιαστικά “sos”, αναφέροντας ότι τα θεσμικά όργανα της Σχολής δεν είναι δυνατόν να αναλάβουν την ευθύνη για την εφαρμογή των όποιων αντικειμενικά μη εφαρμόσιμων διαδικασιών, ενόψει της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους την προσεχή Δευτέρα.

Σε ανακοίνωση της κοσμητείας της Σχολής, τονίζεται ότι η προβλεπόμενη στην ΚΥΑ (άρθρο 4) διενέργεια ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν είναι, προφανέστατα, εφικτό να παρακολουθείται εξαντλητικά, καθώς ο αριθμός των καθημερινώς εισερχομένων στη Σχολή ξεπερνά τα 10.000 άτομα.

“Στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, που αποτελείται από 13 Τμήματα, διδάσκονται εβδομαδιαίως 600 περίπου μαθήματα, από 300 συνολικά μέλη διδακτικού προσωπικού, σε 21 αμφιθέατρα και 36 αίθουσες της Σχολής, συνολικής χωρητικότητας 5.500 ατόμων για κάθε μία από τις 3 τουλάχιστον ημερησίως ενότητες διδακτικών ωρών. Υπ’ αυτές τις συνθήκες και το δεδομένο της χρήσης των χώρων διδασκαλίας «στη μέγιστη δυνατή πληρότητα», φαινόμενα έντονου συνωστισμού στη Σχολή δεν είναι, προφανώς, δυνατόν να αποκλεισθούν”, τονίζει η κοσμητεία

Από την πλευρά της η Νομική σχολή του ΕΚΠΑ, έκρινε ότι με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και ειδικότερα τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας και το υφιστάμενο προσωπικό του ιδρύματος για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων, τα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής με συμμετοχή άνω των 65 φοιτητών θα ξεκινήσουν εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής με συμμετοχή μικρότερη των 65 φοιτητών, τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, τα μαθήματα του προγράμματος Erasmus και τα μαθήματα των ελληνικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν κατά κανόνα διά ζώσης. Τα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα της σχολής θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως κατά το χειμερινό εξάμηνο. Αυτή η απόφαση έρχεται σε προφανή αντίθεση με την πρόβλεψη του υπουργέιου Παιδείας για μαθήματα αποκλειστικά δια ζώσης…

Πως θα γίνεται ο έλεγχος εισόδου

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ο έλεγχος συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για δυνατότητα φυσικής παρουσίας εκπαιδευτική δομή, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιας και ιδιωτικής, πλαίσιο εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr», που είναι προσβάσιμη μέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Μέσω της πλατφόρμας πραγματοποιείται ηλεκτρονική επιβεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων που απαιτούνται από κείμενη νομοθεσία, για επιτρεπτό φυσικής παρουσίας προσώπων, ανάλογα ιδιότητά τους, εκπαιδευτικές δομές, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιες και ιδιωτικές, και καταχωρίζεται αποτέλεσμα επιβεβαίωσης αυτής αυτοτελές αρχείο σύνολο δεδομένων που τηρούνται στις θυρίδες ΕΨΠ σύμfωνα τις Παρ. 3 και 4 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Υπενθυμίζεται ότι το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές, προκειμένου να συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΕΙ οφείλουν να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού έχοντας ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 ή να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, ή να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για κορωνοϊό 2 φορές την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους στα ΑΕΙ κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο σε εσωτερικούς, όσο και εξωτερικούς χώρους των ΑΕΙ όπου υπάρχει συνωστισμός. Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου η φύση του διδασκόμενου μαθήματος δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή τους με χρήση μάσκας (π.χ. αθλήματα σε Σχολές Φυσικής Αγωγής, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών).

Τι ζητούν οι φοιτητές

-Δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων και σταθμών διενέργειας μαζικών δωρεάν επαναλαμβανόμενων rapid test μέσα στα πανεπιστήμια. Δωρεάν rapid test και μέσα ατομικής προστασίας για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές με κρατική ευθύνη από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

-Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού, με εξαντλητική ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Καμπάνια ενημέρωσης για τον covid στις σχολές από εξειδικευμένους επιστήμονες.

– Να υπάρξει άμεσα σχέδιο για την κάλυψη των μεγάλων γνωστικών κενών της πανδημίας και της τηλεκπαίδευσης.

-Κανένας αποκλεισμός φοιτητή από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Στελέχωση των ιατρείων των πανεπιστημίων με όλο το αναγκαίο προσωπικό και τις κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση κρουσμάτων, την ιατρική καθοδήγηση και την παρακολούθηση με φαρμακευτική αγωγή

– Να προσληφθεί το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό για να φτιαχτούν ολιγομελής εργαστηριακές ομάδες και περισσότερα τμήματα στις θεωρίες. Άμεση πρόσληψη επαρκούς προσωπικού καθαριότητας.

-Τώρα να δοθεί έκτακτο κονδύλι για την κάλυψη των αναγκών των Ιδρυμάτων. Να καλυφθούν τα κενά σε υποδομές, αίθουσες, αναλώσιμα, καθηγητές. Αξιοποίηση επιπλέον χώρων, αμφιθεάτρων, συνεδριακών κέντρων, δημοτικών χώρων, υποδομών της εκκλησίας για την αραίωση των φοιτητών.

-Μέτρα προστασίας στα ΜΜΜ, με πύκνωση δρομολογίων από και προς τις σχολές και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

-Οικονομική στήριξη των φοιτητών για να ανταπεξέλθουν στις σπουδές τους. Κάλυψη με ευθύνη του κράτους των εξόδων για τη μετακίνηση των φοιτητών από και προς τον τόπο σπουδών τους.

-Να υπάρξει κάθε διευκόλυνση ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους όσοι έχουν καθυστερήσει λόγω πανδημίας.

Πηγή: alfavita.gr

Απάντηση