Οδηγίες διδασκαλίας για την Άλγεβρα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» ορίστηκε με τις υπ΄ αριθ. Φ6/85271/Δ4/14.07.2021 (Β΄ 3147) και 103626/Δ3/25.08.2021 (Β΄ 3962) Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες καθορίστηκε η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., αντίστοιχα, για το σχ. έτος 2021-22.

Δείτε τις οδηγίες ΕΔΩ

Απάντηση