Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Προτάσεις Σχεδίων Δράσης από το ΙΕΠ

Νέο κείμενο του ΙΕΠ στο οποίο περιλαμβάνονται προτάσεις Σχεδίων Δράσης για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Νέα παρουσίαση με τίτλο “Συλλογικός Προγραμματισμός – Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου των Σχολικών Μονάδων: Ο ρόλος των Σ.Ε.” ανάρτησε στην ιστοσελίδα του για την αξιολόγηση σχολικών μονάδων, το ΙΕΠ.

Στο κείμενο περιλαμβάνονται προτάσεις Σχεδίων Δράσης για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

2.png

Δείτε εδώ όλη την παρουσίαση

Στην παρουσίαση για τον Συλλογικό Προγραμματισμό, αναφέρεται ότι μέχρι τις 29/11/2021:

ADVERTISING

Με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων (με τις εξαιρέσεις του άρθρ. 10, Υ.Α. 108906/ΓΔ4Ε/10-09-2021)

• συγκροτούνται Ομάδες Δράσης (2-5 εκπ/κών) για την ανάπτυξη και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης

• καταχωρούνται στην Πλατφόρμα (σε επίπεδο άξονα):

Οι Τίτλοι των δράσεων Ο Βασικός Στόχος κάθε δράσης  Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικός της κάθε ομάδας

1.png

Ομάδες Δράσης

Κάθε εκπαιδευτικός συμμετέχει σε μία (1) Ομάδα Δράσης

Κάθε Ομάδα αποτυπώνει το σχεδιασμό της στη Φόρμα Αποτύπωσης Σ.Δ. 1. Σχεδιασμός 2. Πορεία Υλοποίησης 3. Αποτίμηση

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Τα Σχέδια Δράσης συσχετίζονται με άξονες και όχι δείκτες

 Αριθμός Σχεδίων Δράσης: ανάλογα με τον αριθμό των εκπ/κών π.χ. 7 εκπ/κοί = 2 Σχέδια Δράσης τουλάχιστον

Όλα τα σχολεία και ιδιαίτερα τα Μονοθέσια έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλα σχολεία

 κοινός σχεδιασμός – υλοποίηση

 ξεχωριστές φόρμες στην πλατφόρμα

3.png

Συχνές ερωτήσεις

• Μπορεί να ενταχθεί ένα Σχ.Δρ. σε περισσότερους από έναν άξονες;

• Πρέπει να κάνουμε Σχ.Δρ. σε όλους τους άξονες;

• Μπορούμε να καταγράψουμε περισσότερους του ενός στόχους;

• Πρέπει να γίνει Σχ.Δρ. στον άξονα με τη χαμηλότερη αποτίμηση;

• Εμπλέκεται όλος ο Σύλλογος Διδασκόντων στην υλοποίηση των Σχ.Δρ;

• Εργαστήρια Δεξιοτήτων vs Συλλογικός Προγραμματισμός:

μπορεί τα Σχ.Δρ. να είναι κοινά; OXI

Τα Σχέδια Δράσης:

 στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ή/και

 ενισχύουν υπάρχουσες καλές πρακτικές → γενίκευση/διάχυση αποτελεσμάτων

 Αφορούν /έχουν αντίκτυπο σε όσο το δυνατόν ευρύτερα σύνολα: – Τάξεις (όχι τμήματα) – Ομάδες εκπαιδευτικών (όχι μεμονωμένα άτομα) – Σύνολο σχολικής κοινότητας

 έχουν ευρύτερη στόχευση καθώς δημιουργούν νέες δομές, νέες πρακτικές, νέες σχέσεις, νέο πλαίσιο λειτουργίας κ.λπ

Το Σχέδιο Δράσης πρέπει να:

• είναι ένα εύχρηστο εργαλείο, συγκεκριμένο και σαφές, το οποίο να καθοδηγεί την Ομάδα και γενικότερα τη σχολική μονάδα ως προς τον τρόπο και την πορεία για τη βελτίωση του άξονα που έχει επιλεγεί, καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του.

• βασίζεται σε:

• σε σαφείς και εφικτούς στόχους

• σε ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα

• σε διαθέσιμους πόρους

• σε σαφώς καταγεγραμμένες ενέργειες και ρόλους για τους εμπλεκομένους

• στην αξιοποίηση των ικανοτήτων και την εξειδίκευση των μελών της Ομάδας

Χρήσιμες ερωτήσεις

 Τι θέλουμε να βελτιώσουμε;

 Αποτελεί προτεραιότητα για το σχολείο μας;

Θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εκπ/ση των μαθητών μας;

 Τι επιμέρους δράσεις και ενέργειες μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε;

 Είναι εφικτό να υλοποιηθούν αυτές στον διαθέσιμο χρόνο και τις δεδομένες συνθήκες (φόρτος εργασίας κ.λπ.);

 Ποιους πρέπει να εμπλέξουμε στις επιμέρους δράσεις;

 Ποιος θα είναι ο ρόλος καθενός από τα μέλη της ομάδας/των εμπλεκομένων;

 Πώς θα δουλεύουμε/συνεργαζόμαστε/ενημερωνόμαστε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης;

 Μπορούμε να ζητήσουμε υποστήριξη (από φορείς, ΑΕΙ, ειδικούς επιστήμονες κ.λπ.);

 Έχουμε τα απαιτούμενα μέσα και ποια είναι αυτά;

 Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα;

 Πώς μπορεί να είναι βιώσιμα αυτά τα αποτελέσματα για τη σχολική μονάδα;

 Ποια θα είναι τα κριτήρια επιτυχίας της δράσης;

Πώς θα διαπιστώσουμε ότι οι ενέργειές μας πέτυχαν τους στόχους που είχαμε θέσει;

 Πώς θα παρακολουθούμε την πορεία υλοποίησης;

 Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων;

Ποιοι θα εμπλακούν; Χρειάζονται ειδικά εργαλεία;

 Πώς μπορεί να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα;

 

πηγή: https://www.alfavita.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *