Επιμόρφωση: Ξεκινά η Β’ φάση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία για 714 εκπαιδευτές

Στην επόμενη, τρίτη φάση, προβλέπεται επιμόρφωση με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε περίπου 25.000 εκπαιδευτικούς από όλες τις περιφέρειες εκπαίδευσης, διάρκειας 14 ωρών για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Το ΙΕΠ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Β΄ Φάση της «Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)», ΟΠΣ (MIS) 5032906, ξεκινά και έχει διάρκεια 24 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης κατανεμημένες σε οκτώ τρίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις, μία φορά την εβδομάδα, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 31 Ιανουαρίου 2021.

Ημερομηνίες έναρξης ανάλογα με το τμήμα:

Τετάρτη 01/12/2021, Πέμπτη 2/12/2021, Δευτέρα 06/12/2021 και Τρίτη 07/12/2021.

Οι εγγεγραμμένοι/-νες στο Μητρώο ΔΔ καλούνται να ελέγξουν τη συνδεσιμότητά τους στην teams ΙΕΠ και να παρακολουθήσουν τις ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει.

Πληροφορίες Υποβάθρου

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» – Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906. Η Πράξη έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας (συμπεριλαμβανομένης της Προσχολικής) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, με στόχο την ανταπόκριση στην ετερογένεια των εκπαιδευτικών αναγκών, όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και των μαθητριών.

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης προβλέπεται η πραγματοποίηση επιμόρφωσης σε περίπου 25.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που σχετίζεται με τις διαστάσεις της διαφοροποιημένης διδακτικής προς όφελος όλων των μαθητών και μαθητριών με ή χωρίς αναπηρίες, μαθητικών πληθυσμών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, π.χ. πρόσφυγες, Ρομά σε συμπεριληπτικό πλαίσιο. Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης δημιουργήθηκε Μητρώο Επιμορφωτών της Πράξης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου εντάχθηκαν 734 άτομα.

Η επιμόρφωση υλοποιείται σε τρεις φάσεις ως εξής:

  • Α’ Φάση (Σεπτέμβριος 2021)

Επιμόρφωση 20 επιμορφωτών/-τριών/πολλαπλασιαστών/-στριών από όλες τις περιφέρειες εκπαίδευσης. Οι επιλεγέντες/ επιλεχθείσες επιμορφώθηκαν στο παραχθέν υλικό της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 24 ώρες με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  • Β’ Φάση (Νοέμβριος 2021 έως και 31-01-2022)

Επιμόρφωση 24 ωρών με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε (έως) 714 εκπαιδευτές/τριες, ήδη ενταγμένους/ες στο Μητρώο της Πράξης, οι οποίοι/ες θα επιμορφωθούν από τους/τις 20 πολλαπλασιαστές/-στριες της Α’ φάσης επιμόρφωσης για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία.

  • Γ’ Φάση ( έως και 30-09- 2022)

Επιμόρφωση με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε περίπου 25.000 εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα και από όλες τις περιφέρειες εκπαίδευσης, διάρκειας 14 ωρών για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία.

πηγή: https://www.alfavita.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *