Ρομποτική στα σχολεία: Πώς θα κατανεμηθούν τα 177.000 σετ ρομποτικής για παιδιά 4-15 ετών

Τα σχολεία θα προμηθευτούν περισσότερα από 177.000 σετ ρομποτικής για παιδιά 4-15 ετών νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου

Στην προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM, προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ, στα σχολεία της χώρας προχωρά το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ, πρόκειται για περισσότερα από 177.000 σετ ρομποτικής για παιδιά 4-15 ετών νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου, προσαρμοσμένα ανά ηλικιακή ομάδα – μαθησιακές ανάγκες. Τα σετ ρομποτικής αποτελούνται από δομικά στοιχεία/τμήματα εξοπλισμού, καθώς και το σχετικό λογισμικό, που επιτρέπουν την κατασκευή και τον προγραμματισμό, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο project.

Συνοδεύεται, επιπλέον, από υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές, για τη βέλτιστη αξιοποίησή του κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Η ενδεικτική κατανομή σε βαθμίδες εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως:

 • Σετ ρομποτικής νηπιαγωγείου: 30.407 σε σύνολο 5.009 σχολικών μονάδων
 • Σετ ρομποτικής 1 δημοτικού (Α-Δ δημοτικού): 30.279 σε σύνολο 4.370 σχολικών μονάδων
 • Σετ ρομποτικής 2α δημοτικού (Ε-ΣΤ δημοτικού): 28.932 σε σύνολο 4.357 σχολικών μονάδων
 • Σετ ρομποτικής 2β δημοτικού (Ε-ΣΤ δημοτικού): 28.932 σε σύνολο 4.357 σχολικών μονάδων
 • Σετ ρομποτικής 3α γυμνασίου: 21.093 σε σύνολο 1.903 σχολικών μονάδων
 • Σετ ρομποτικής 3β γυμνασίου: 21.093 σε σύνολο 1.903 σχολικών μονάδων
 • Σετ ρομποτικής 3γ γυμνασίου: 16.376 σε σύνολο 1.903 σχολικών μονάδων

Στόχοι

Οι στόχοι της προμήθειας είναι:

 • ο εκσυγχρονισμός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων.
 • η επίτευξη ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου χωρίς αποκλεισμούς στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής και εξωστρεφούς ελληνικής οικονομίας.
 • ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά στην κατασκευή και τον προγραμματισμό νέων project.
 • η δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας για τους μαθητές που είναι έντονα παρακινητικό, ευνοεί τη στρατηγική δοκιμής – πλάνης, αναδεικνύει παραδεκτές προσεγγίσεις και λύσεις και όχι μία και μοναδική σωστή λύση, υποστηρίζει μεταγνωστικές διεργασίες μάθησης, δεδομένου ότι η προγραμματιστική δραστηριότητα οδηγεί στη συγκρότηση, την ανάλυση και την εξωτερίκευση νοητικών διεργασιών.

Αποτελέσματα

Αναμενόμενα Οφέλη Πράξης:

Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό (αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση δυσκολίας). Επιπλέον, με την ένταξη της ρομποτικής στη διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων όπως:

 • στην εξοικείωση των μαθητών με τον Προγραμματισμό και την Τεχνολογία
 • στην προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας
 • στην ενίσχυση της ομαδικής εργασίας
 • στη μύηση των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
 • στην απόκτηση της ικανότητας της οργάνωσης και της διαχείρισης έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων)
 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και πολύτιμων νοητικών δεξιοτήτων (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη)

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

πηγή:alfavita 

Απάντηση