Πρότυπα Γυμνάσια: Οδηγός για τις εξετάσεις των μαθητών που διεξάγονται το Σάββατο 7 Μαΐου

 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για την ημέρα των εξετάσεων που διεξάγονται Σάββατο 7 Μαΐου – Ώρα προσέλευσης, διάρκεια εξέτασης και τι δεν πρέπει να ξεχάσουν οι μαθητές

Πλησιάζει η ημέρα των εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια με την αγωνία των μικρών μαθητών που θα συμμετέχουν να ανεβαίνει για την δοκιμασία που τους περιμένει.

Είναι πολύ σημαντικό οι υποψήφιοι να γνωρίζουν τι θα αντιμετωπίσουν ώστε να είναι καλά προετοιμασμένοι και να μην χρειαστεί να επιβαρυνθούν με έξτρα άγχος.

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για εισαγωγή σε Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, ενώ το τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.
Οι μαθητές θα κληθούν φέτος πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές να περάσουν αυτή τη δοκιμασία.

Αυτό που δεν αλλάζει είναι ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων για την εισαγωγή στην  Α ́ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων που θα πραγματοποιηθεί και φέτος με ένα τεστ που θα αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και πού να επικεντρώσουν οι υποψήφιοι

Οι μαθητές θα εξεταστούν πάνω στις γνώσεις τους στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Στην Ελληνική Γλώσσα οι ερωτήσεις επικεντρώνονται στην κατανόηση διαφορετικών ειδών κειμένων όπως για παράδειγμα λογοτεχνικά, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κτλ. αλλά και διαφορετικού περιεχομένου. Παράλληλα θα εξεταστεί η ικανότητα τους στη στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

Τώρα, στα μαθηματικά ουσιαστικά οι μαθητές θα κληθούν να επιλύσουν προβλήματα της καθημερινής ζωής και θα εξεταστεί η κατανόησή τους πάνω σε αυτά αλλά και να αναμετρηθούν με προβλήματα που θα περιλαμβάνουν απλές αριθμητικές πράξεις.

Υπάρχει  ύλη;

Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο. Άλλωστε αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση.

Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων υπάρχουν ενδεικτικά θέματα εξετάσεων εδώ.

Τι θα αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι την ημέρα της εξέτασης

Χώροι διεξαγωγής, ώρα προσέλευσης και αποστολή θεμάτων

Η διεξαγωγή των εξετάσεων λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Προτύπων Γυμνάσιων και σε όμορα σχολεία, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα ή σε άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Γυμνάσιο, σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων.
Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας ανά Πρότυπο Γυμνάσιο καθώς και η κατανομή των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Προτύπου Σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του.
Η ώρα προσέλευσης των μαθητών στο εξεταστικό κέντρο έχει οριστεί στη μία ώρα πριν την ώρα που έχει ανακοινωθεί για την έναρξη του τεστ.
Αφού φθάσουν οι υποψήφιοι στα εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η αποστολή των θεμάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής των Εξετάσεων την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, δηλαδή το Σάββατο 7η Μαΐου 2022, και αυτή γίνεται πριν την έναρξη της δοκιμασίας.

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Όπως ήδη έχουμε πει οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις με τη μορφή της πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις θα συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κλπ.) που θα αξιοποιηθεί από τους υποψηφίους.

Διάρκεια εξέτασης

Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι είναι ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Βασικός κανόνας να μην αφιερώσουν πολύ χρόνο σε μία ερώτηση που τους δυσκολεύει και να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να μην προλάβουν να απαντήσουν σε ερωτήσει που γνωρίζουν. Άρα είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να γνωρίζουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους συνολικά 150 λεπτά. Με άλλα λόγια 2,5 ώρες. Ρολόι θα πρέπει απαραίτητα να βρίσκεται στον καρπό κάθε μαθητή ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεως αν δεν υπάρχει μέσα στην αίθουσα και να χάνει χρόνο ρωτώντας τους τυχόν επιτηρητές.

Το ειδικό απαντητικό φύλλο

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι υποψήφιοι σχετικά με τον τρόπο που θα σημειώνουν τις απαντήσεις τους στο ειδικό απαντητικό φύλλο.
Αρχικά, πριν ξεκινήσει η εξέταση ο μαθητής/μαθήτρια θα πρέπει να γράψει υποχρεωτικά τον κωδικό αίτησης υποψηφίου στο αντίστοιχο πεδίο.

Υπενθυμίζεται ότι ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μοναδικός εξαψήφιος αριθμός του μαθητή αποδίδεται μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης.

Ο τρόπος συμπλήρωσης των απαντήσεων υπάρχει και στο παρακάτω βίντεο που θα βοηθήσει ώστε να μην υπάρξουν εκπλήξεις:

Μην ξεχάσεις…

Όπως είπαμε ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μοναδικός εξαψήφιος αριθμός του μαθητή είναι SOS κατά την ημέρα της εξέτασης. Και τα δύο υπάρχουν στην βεβαίωση υποβολής της αίτησης την οποία θα πρέπει να έχει ο κάθε μαθητής εκτυπωμένη μαζί του την ημέρα της εξέτασης.

Συγκεκριμένα στην βεβαίωση υποβολής της αίτησης υπάρχουν:

α) Τα στοιχεία του/της αιτούντα/σης,

β) τα δηλωθέντα στοιχεία του/της μαθητή/τριας (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός Μτρώου, Τάξη και Σχολείο Φοίτησης),

γ) Τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας,

δ) Σχολεία Προτίμησης / Σειρά Προτίμησης,

ε) ο κωδικός της αίτησης και ο εξαψήφιος αριθμός του μαθητή.

Βαθμολόγηση και αποτελέσματα

Όσον αφορά στη βαθμολογία τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου «Άριστα» είναι τα 100 μόρια.
Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των απαντήσεων των μαθητών/τριών η επιτροπή βαθμολογικού κέντρου αποστέλλει τα αποτελέσματα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ενημερώνει την εφαρμογή των αιτήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης οπότε όποια αποτελέσματα βγουν είναι οριστικά.
Καλό είναι οι μαθητές να συγκεντρωθούν στη προετοιμασία για την ημέρα των εξετάσεων και έτσι όλα θα πάνε καλά όταν έρθει η ώρα των αποτελεσμάτων.
πηγή:alfavita

Απάντηση