ΑΣΕΠ 3Κ/2022: Οι 37 ειδικότητες που ζητούνται στον τομέα της Παιδείας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη την Παρασκευή η μεγάλη προκήρυξη 3K/2022 του ΑΣΕΠ που προβλέπει την πρόσληψη 283 ατόμων, με συμβάσεις αορίστου χρόνου, στον ευρύτερο τομέα της Παιδείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι 283 θέσεις εργασίας κατανέμονται στο υπουργείο Παιδείας, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων καθώς και σε 13 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Στην προκήρυξη ζητούνται άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για 37 συνολικά ειδικότητες.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των αιτήσεων θα γίνουν γνωστές αμέσως μόλις εκδοθεί η προκήρυξη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Proson, η έκδοσης της προκήρυξης αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Οι 37 ειδικότητες

Οι 37 ειδικότητες που ζητούνται στη 3K/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ είναι:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 143 θέσεις

 1. ΠΕ Αρχειονόμων
 2. ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
 3. ΠΕ Γεωπόνων
 4. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 5. ΠΕ Διοικητικού
 6. ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων
 7. ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων
 8. ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων)
 9. ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Μηχανικών – Μηχανολόγων)
 10. ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Τοπογράφων – Αγρονόμων Μηχανικών)
 11. ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
 12. ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών)
 13. ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Η/Υ)
 14. ΠΕ Πληροφορικής
 15. ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 69 θέσεις

 1. ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
 2. ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός
 3. ΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρονικής
 4. ΤΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών)
 5. ΤΕ Πληροφορικής
 6. ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 7. ΤΕ Ταξινόμων
 8. ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγων)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 62 θέσεις

 1. ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 2. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 3. ΔΕ Διοικητικού
 4. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 5. ΔΕ Οδηγών
 6. ΔΕ Τεχνικού (Ψυκτικός)
 7. ΔΕ Τεχνικού (Ελαιοχρωματιστής)
 8. ΔΕ Τεχνικού (Οικοδόμος)
 9. ΔΕ Τεχνικού (Υδραυλικών)
 10. ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολόγων)
 11. ΔΕ Τεχνικού Διαφόρων Ειδικοτήτων

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – 9 θέσεις

 1. ΥΕ Επιμελητών
 2. ΥΕ Κλητήρων
 3. ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων Νυχτοφυλάκων

 

 

https://www.proson.gr/

Απάντηση