Ποιοι φοιτητές δικαιούνται 1.000 ευρώ

Ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα οι αιτήσεις των φοιτητών που ενοικιάζουν σπίτι σε άλλη πόλη, για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr. Σημειώνεται πως οι δικαιούχοι πριν από τη δημιουργία της αίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα πρέπει πρώτα να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων, οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη), ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, ενώ σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxisnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.
Ο αιτών/η αιτούσα συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο o φοιτητής δεν την έχει σε ισχύ, τότε υποβάλλει αίτηση χορήγησης του επιδόματος, αφού προηγουμένως την αιτηθεί και την παραλάβει) και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή.
β) Τον ΑΦΜ του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται).
γ) Τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου.
δ) Τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).
Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

https://www.eleftheria.gr/

Απάντηση