Εκκλησιαστικά Σχολεία: Ποιοι μαθητές ειδικών κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις

ΦΕΚ: Το ποσοστό θέσεων ανά κατηγορία ορίζεται σε 5% επί του αριθμού των εισακτέων της Α’ Γυμνασίου και 5% επί του αριθμού των εισακτέων της Α’ Λυκείου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση της Υπουργού Παιδείας για τον καθορισμό της διαδικασίας εισαγωγής χωρίς εξετάσεις μαθητών ειδικών κατηγοριών στα εκκλησιαστικά σχολεία (Ε.Σ.).

Σύμφωνα με αυτήν, κατ’ εξαίρεση των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθμού εισακτέων, μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Α’ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου μαθητές που είναι:

Ποιοι μπορούν να εισαχθούν χωρίς εξετάσεις

(Ι) Tέκνα ομογενών ή αλλοδαπών – αλλογενών. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τέκνα ομογενών και τέκνα αλλογενών-αλλοδαπών, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από Δημοτικό Σχολείο του εξωτερικού για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή από το Γυμνάσιο για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου,

(ΙΙ) κάτοχοι τίτλου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίωμα εισαγωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό, σε τάξη αντίστοιχη με την Α’ Γυμνασίου ή Α’ Λυκείου στην Ελλάδα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα τέκνα Ελλήνων που διαβιούν στο εξωτερικό, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από Δημοτικό Σχολείο του εξωτερικού και ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή από το Γυμνάσιο για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου,

(ΙΙΙ) υποψήφιοι/ες που προτείνονται από ορθόδοξα Πατριαρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλλοδαπής,

(IV) τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών,

(V) τέκνα μακροχρόνια ανέργων γονέων,

(VI) τέκνα οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία

1. Το ποσοστό θέσεων ανά κατηγορία ορίζεται σε 5% επί του αριθμού των εισακτέων της Α’ Γυμνασίου και 5% επί του αριθμού των εισακτέων της Α’ Λυκείου, όπως έχει οριστεί αντίστοιχα για κάθε Ε.Σ. Το Ε.Σ.Ε.Ε. ανακοινώνει την κατανομή των μαθητών/τριών ανά σχολείο και ειδική κατηγορία.

2. Ειδικά για την εισαγωγή μαθητών που είναι τέκνα ομογενών ή αλλοδαπών – αλλογενών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία προαπαιτείται η έγκριση της Ιεράς Κοινότητος.

3. Ειδικά για την εισαγωγή μαθητών που είναι τέκνα ομογενών ή αλλοδαπών – αλλογενών και τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ., προαπαιτείται απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου του Ιδρύματος.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ

Πηγή: alfavita.gr

Απάντηση