Ενημέρωση για τη Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me

 Η Ομάδα σχεδίασης, ανάπτυξης και υποστήριξης της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (ΔΙΣ) του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» μας έστειλε την παρακάτω ενημέρωση:

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (e-me.edu.gr) υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά έτοιμη να υποστηρίξει, όπως και τα προηγούμενα σχολικά έτη, τις καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές σας!

Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τόσο οι κυψέλες που είχατε δημιουργήσει στην e-me το προηγούμενο σχολικό έτος, όσο και το περιεχόμενό σας στην πλατφόρμα (αναρτήσεις σε τοίχο κυψέλης, αρχεία, αντικείμενα e-me content, εργασίες e-me assignments, άρθρα σε e-me blogs), δεν διαγράφονται ούτε απενεργοποιούνται με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά παραμένουν διαθέσιμα μέχρι εσείς να αποφασίσετε να προβείτε στη διαγραφή τους.

Σχετικά με τον ενδεχόμενο προβληματισμό σας για την αξιοποίηση ή μη της περσινής κυψέλης για την «τάξη» σας, είναι στη δική σας ευχέρεια αν θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ίδια κυψέλη ή αν θα δημιουργήσετε μία νέα, καθώς επίσης και αν θα διαγράψετε ή θα διατηρήσετε την παλιά σας κυψέλη.

Πρότασή μας είναι κάθε νέα σχολική χρονιά να δημιουργείτε μία νέα κυψέλη για την τάξη σας, ακόμη και αν έχετε τους ίδιους μαθητές/τριες, διατηρώντας ταυτόχρονα αν επιθυμείτε και την παλιά κυψέλη («καθαρίζοντας» ίσως τα αρχεία και το υλικό που δεν χρειάζεστε πλέον).  Μπορείτε εύκολα να καλέσετε μαζικά τα μέλη της νέας κυψέλης, είτε από την παλιά κυψέλη, είτε από τις έτοιμες λίστες των τάξεων / τμημάτων που παρέχονται στην e-me.

Δημιουργώντας μία νέα κυψέλη ανά σχολικό έτος:

– ξεκινάτε με «καθαρό» (άδειο) τοίχο,  χωρίς τις αναρτήσεις και συζητήσεις της προηγούμενης χρονιάς,

– έχετε μόνο τις νέες αναθέσεις εργασιών (e-me assignments) που αφορούν στη συγκεκριμένη σχολική χρονιά και τους/τις συγκεκριμένους μαθητές/τριες,

– διευκολύνεται η οργάνωση των αρχείων της κυψέλης, μιας και αφορούν μόνο στη συγκεκριμένη τάξη/χρονιά,

– διασφαλίζεται ότι τυχόν νέοι/ες μαθητές/τριες της τάξης, που δεν ήταν μέλη της κυψέλης την προηγούμενη χρονιά, δεν θα έχουν πρόσβαση στα αρχεία και στις συζητήσεις των μαθητών/τριών της προηγούμενης χρονιάς.

Διατηρώντας ταυτόχρονα και την παλιά κυψέλη, δίνεται η δυνατότητα στους/τις μαθητές/τριες (ακόμη και σε όσους/ες άλλαξαν σχολείο/τάξη) να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, στις συζητήσεις, στις εργασίες και στο υλικό. Το υλικό της παλιάς κυψέλης αν πλέον δεν χρειάζεται μπορεί να διαγραφεί ή αν είναι χρήσιμο και περαιτέρω αξιοποιήσιμο μπορεί να μεταφερθεί στη νέα κυψέλη.

Τέλος, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη νέα έκδοση 3.1 της e-me, η οποία ενσωματώνει σημαντικές βελτιώσεις και επεκτάσεις στη λειτουργικότητα της πλατφόρμας και εμπλουτίζεται με νέες εύχρηστες εφαρμογές, που ευελπιστούμε να διευκολύνουν το εκπαιδευτικό έργο σας.

Ευχόμαστε ολόψυχα να έχετε μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά!

Ομάδα σχεδίασης, ανάπτυξης και υποστήριξης της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me,

Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (ΔΙΣ) του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

Απάντηση