Νέο “πακέτο” διορισμών εκπαιδευτικών: Το πρώτο τρίμηνο του 2023 οι επίσημες ανακοινώσεις

Λίγο πριν την οριστικοποίηση του αριθμού των νέων διορισμών εκπαιδευτικών στα δημόσια  σχολεία βρίσκονται τα υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών.

Το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες έχει ζητήσει 10.000 περίπου διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών.

Το υπουργείο Παιδείας στην πρόταση του αυτή έχει ένα δυνατό επιχείρημα: Οι εκπαιδευτικοί είναι στην πρώτη θέση , και με μεγάλη διαφορά,  σε αριθμό συνταξιοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια , σε σχέση με όλους του  άλλους κλάδους του δημοσίου.

Εκτιμάται ότι η Κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να κάνει τις πρώτες σχετικές επίσημες ανακοινώσεις το πρώτο τρίμηνο του 2023 , ενώ οι διορισμοί θα γίνουν μετά τις εκλογές.

Ερωτηματικά

Στο μεταξύ ερωτηματικά  προκαλεί εάν οι νέοι διορισμοί θα γίνουν με το ισχύον σύστημα “Γαβρόγλου” ή με το νέο σύστημα που ξεκίνησε να επεξεργάζεται το υπουργείο `Παιδείας, αλλά “πάγωσε” με εντολή άνωθεν.

 Τι είχε αποκαλύψει το esos

Το esos πρώτο είχε αποκαλύψει και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε με δημόσιες δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Αλ. Κόπτση ότι το   νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών  το οποίο επεξεργάζεται το υπουργείο, έχει ως “κορμό” τις εξετάσεις ΑΣΕΠ”.

Ειδικότερα το  Προσχέδιο το οποίο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έστειλε στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας για παρατηρήσεις,  περιλαμβάνει τέσσερις   άξονες :

Α. Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Συνυπολογισμός με αντίστοιχη μοριοδότηση

  •                     προϋπηρεσίας,
  •                     παιδαγωγικής κατάρτισης
  •                     επιστημονικής κατάρτισης
  •                     κοινωνικά κριτήρια

Γ. Κατάρτιση πίνακα   μόνο για τους εκπαιδευτικούς που “πιάνουν” τη βάση.

Δ. Θα τίθενται εκτός πίνακα όσοι εκπαιδευτικοί δεν πιάνουν τη βάση, ανεξάρτητα πόσα μόρια συγκεντρώνουν από  άλλα κριτήρια.

Πίνακες διορισμού  εκπαιδευτικών

Για τους πίνακες των εκπαιδευτικών η Νίκη Κεραμέως έχει δηλώσει τα εξής:

  •     Εχουμε ζητήσει   από το καλοκαίρι, από το ΑΣΕΠ των άνοιγμα των πινάκων των  εκπαιδευτιών. Οι πίνακες λήγουν τον Αύγουστο του 2023.
  •     Σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ να καταρτίζονται πίνακες  σε τακτά χρονικά διαστήματα και για να γίνει αυτό αντιληπτό είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι πρέπει να ενημερώνονται οι πίνακες, προκειμένου να προσμετρώνται τα νέα  προσόντα που μπορεί να έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί καθώς και η προϋπηρεσία τους.
  •     Έχουμε προβλέψει διετή διάρκεια στους πίνακες . Της Ειδικής Αγωγής ανανεώθηκαν φέτος και προβλέπεται της Γενικής να ανανεωθούν του χρόνου.

Έγγραφο υπ. Παιδείας στο ΑΣΕΠ: Να ετοιμαστούν οι πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης μέχρι 31 Μαΐου του 2023

Προκειμένου να τονιστεί η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας έκδοσης νέων πινάκων της επικείμενης προκήρυξης, για τη Γενική Εκπαίδευση, υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το υπ’ αριθμ. 109197/Ε1/8-9-2022 έγγραφό της προς το Α.Σ.Ε.Π αιτήθηκε από το ΑΣΕΠ όπως επιβεβαιώσει την περάτωση   από μέρους του, έως το τέλος Μαΐου 2023.

Αυτό αναφέρει η υφυπουργός Παιδείας Ζ. Μακρή, σε γραπτή απάντηση προς τη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση της Βουλευτού κ.  Ασημακοπούλου

Όπως τονίζει η υφ. Παιδείας για την έγκαιρη έκδοση νέων πινάκων της επικείμενης προκήρυξης, για τη Γενική Εκπαίδευση, υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω των αιτημάτων που έχει αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π.

Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. 103179/ΓΔ5/25-8-2022 έγγραφό της «Προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης» αναφέρθηκαν τα εξής:

«Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4589/2019 (Α ́13), οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται από την Αρχή σας, ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους, κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν όψει της κατά τα ανωτέρω λήξης ισχύος του αξιολογικού πίνακα κατάταξης Α ́ (Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης), των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 της Ανεξάρτητης Αρχής σας, με τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023, στις 31/8/2023, και του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, παρακαλείσθε, για την κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου, προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα και ανά μουσική ειδίκευση για τον κλάδο ΠΕ79.01, των υποψήφιων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η κατά τα ανωτέρω διαδικασία αφορά στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του συνόλου των κλάδων/ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ».

 

https://www.esos.gr/arthra/80918/neo-paketo-diorismon-ekpaideytikon-proto-trimino-toy-2023-oi-episimes-anakoinoseis

Απάντηση