Παιδαγωγική επάρκεια: Η αιφνιδιαστική αλλαγή

 Ο νόμος που ψήφισε το καλοκαίρι η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως καταδικάζει, χιλιάδες νέους, σε ένα επιπλέον χρόνο σπουδών, τους φοιτητές, των λεγόμενων καθηγητικών σχολών, αφού δεν θα αποκτούν πλέον τη διδακτική-παιδαγωγική επάρκεια αυτόματα με τη λήψη του πτυχίου (όπως γινόταν μέχρι τώρα). Αντίθετα, θα αναγκάζονται να παρακολουθούν επιπλέον ειδικό πρόγραμμα δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, πράγμα, που σημαίνει ότι η διάρκεια φοίτησης τους θα αυξηθεί κατά ένα χρόνο.

Η παιδαγωγική επάρκεια αποτελεί την πιστοποίηση ότι κάποιος έχει τα τυπικά προσόντα για να διδάξει στη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με τον νέο νόμο όμως από το καλοκαίρι του 2023, προβλέπεται ότι τα υπάρχοντα προγράμματα διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας καταργούνται και συνεπώς οι φοιτητές δεν θα αποκτούν αυτόματα (με το πτυχίο) την επάρκεια αλλά θα αναγκάζονται να παρακολουθούν επιπλέον δυο εξάμηνα, ειδικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα οι σπουδές τους όπως οι ίδιοι λένε να παρατείνονται κατά ένα χρόνο με τεράστιο κόστος για τους φοιτητές που με δυσκολία τα βγάζουν πέρα και αγωνίζονται για να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους.

Η Παιδαγωγική Επάρκεια

Η κατοχή της παιδαγωγικής επάρκειας είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να συμμετέχει στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ προκειμένου να προσληφθεί ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος στη δημόσια εκπαίδευση αλλά και στα φροντιστήρια. Τώρα όμως η Παιδαγωγική επάρκεια διαχωρίζεται από το πτυχίο και στη νέα διάταξη αναφέρεται ότι τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΠΠΔΕ) θα καταργηθούν στις 31.8.2023, ενώ ο νέος νόμος επιβάλλει σχεδόν άμεσα την δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ανά Πανεπιστήμιο. Το ειδικό αυτό πρόγραμμα θα είναι μόλις ένα (1) σε κάθε ΑΕΙ, θα έχει όριο εισακτέων και κριτήρια εισδοχής.

Με βάση τον νόμο «η κάθε Σύγκλητος θα αποφασίζει ποιος θα είναι ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος», ενώ θεσπίζονται επιπλέον κριτήρια εισδοχής όπως ο βαθμός πτυχίου, η επίδοση σε συνέντευξη ακόμα και το «ενδιαφέρον του υποψηφίου για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, όπως τεκμαίρεται από το σύνολο των προσόντων και δραστηριοτήτων που υποβάλλει με την αίτησή του». Τα προγράμματα αυτά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι θα βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πάρουν το απαραίτητο πιστοποιητικό εφόσον επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση.

Όπως υπογραμμίζει και η Φιλοσοφική σχολή Αθήνας η κατάργηση των ΦΕΚ από τον ερχόμενο Αύγουστο «δημιουργεί εύλογα μεγάλα προβλήματα, ιδίως για τους ήδη φοιτούντες, καθώς ανατρέπονται διασφαλισμένα (με βάση τα ισχύοντα κατά το έτος εισαγωγής τους) επαγγελματικά δικαιώματά τους, χωρίς μάλιστα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, να έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες εγκύκλιοι για τα ειδικά προγράμματα σπουδών που θα προσφέρουν τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας».

Προσθέτει επίσης πως πέρα από την «υποβάθμιση των μαθημάτων του ειδικού γνωστικού αντικειμένου των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, τη μη επιστημονική τεκμηρίωση για αύξηση των μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από 30 σε 60 ECTS, δεν είναι επιστημονικά κατανοητός ο λόγος για τον οποίο η παρακολούθηση μαθημάτων ενός «Ειδικού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΔΕ» προϋποθέτει επιτυχή εξέταση σε μαθήματα τριών ακαδημαϊκών ετών (σημείωση: η προϋπόθεση αυτή θα καθυστερήσει την αποφοίτηση πολλών φοιτητών).

Τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ μεταξύ άλλων υποστηρίζουν ομόφωνα ότι τα ήδη εντεταγμένα στα υφιστάμενα και πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών μαθήματα, που οδηγούν στην απόκτηση της ΠΔΕ, πρέπει να συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ως παρέχοντα την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια».

ieidiseis.gr

Απάντηση