Ανακοινοποίηση προσωρινών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών/τριών Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων που έχουν ανακοινοποιηθεί εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους ήτοι από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 00:05 έως την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α)  protocol@minedu.gov.gr  και β) μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://www.iep.edu.gr/services/pepal_directors/)  λόγω τεχνικού ζητήματος.

Πληροφορίες στο τηλ. 2103442232 ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ _Προσωρινός Δεκτών_ΠΕΠΑΛ 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_Προσωρινός μη δεκτών_ΠΕΠΑΛ 

Απάντηση