Ιntegrated Μaster: Tα τμήματα ΑΕΙ που δίνουν απευθείας μεταπτυχιακό τίτλο στους αποφοίτους τους

Ογδόντα πέντε (85) συνολικά τμήματα ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παρέχουν στους φοιτητές τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν με την αποφοίτησή τους όχι απλά ένα πτυχίο, αλλά ταυτόχρονα και έναν ενιαίο και αδιάσπαστο μεταπτυχιακό τίτλο (Integrated Master). Απαραίτητη προϋπόθεση η συνολική διάρκεια των σπουδών στα συγκεκριμένα τμήματα να είναι κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα παραπάνω ορίζονται με σαφήνεια στο άρθρο 46 του νόμου 4485/2017:  “Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:

α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

  • η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
  • η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,
  • η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής”.

Mπορείτε να δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ πατώντας εδώ.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, όταν είναι  συναφής με το αντικείμενο της θέσης. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να συμβουλεύεται την εκάστοτε επίσημη προκήρυξη για την ακριβή μοριοδότηση των προσόντων του.

To eduguide.gr σας παρουσιάζει παρακάτω αναλυτικά το σύνολο των τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ που χορηγούν απευθείας μεταπτυχιακό τίτλο στους αποφοίτους τους.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ   

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Για να μεταφερθείτε στην πρώτη και πιο πλήρη μηχανή αναζήτησης και να δείτε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σε Ελλάδα και Κύπρο πατήστε εδώ!

 

https://www.eduguide.gr/

Απάντηση