ΑΠΘ: Ανακοίνωση Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών δηλώνει ότι θεωρεί απαράδεκτη τη συνεχιζόμενη παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας στο κεντρικό κτήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών ως απόρροια αποφάσεων κατάληψης Τμημάτων, ενώ η καταστρατήγηση βασικών κανόνων ασφάλειας του κτηρίου, όπως μπλοκάρισμα εξόδων διαφυγής και τοποθέτηση αυθαίρετων λουκέτων, μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες ακόμη και για τμήματα για τα οποία δεν έχει αποφασιστεί κατάληψη.
Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών εκφράζει την ανησυχία της καθώς το κτήριο παραμένει ανοχύρωτο ενάντια στον κανονισμό της Σχολής, παρεμποδίζοντας την προσέλευση της φύλαξης, βάζοντας σε κίνδυνο εξοπλισμό των εργαστηρίων και των αιθουσών, ενώ η διεξαγωγή πάρτι στο κτήριο προξενεί ζημίες και καταστροφές της δημόσιας περιουσίας. Τέτοιες ενέργειες και πράξεις δεν μπορούν να στηριχθούν από οποιαδήποτε πλαίσιο.
Η Κοσμητεία εκφράζει επίσης τον έντονο προβληματισμό της ως προς την ομαλή ολοκλήρωση των 13 εβδομάδων του εξαμήνου του προγράμματος σπουδών κάποιων Τμημάτων.
Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών δηλώνει ότι η κατάληψη του κεντρικού κτιρίου της ΣΘΕ όχι μόνο δεν νομιμοποιείται αλλά είναι και αδιέξοδη καθώς στρέφεται ενάντια στους εργαζόμενους, στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής και το ίδιο το φοιτητικό δυναμικό διευκολύνοντας τελικά μόνον όσους επιθυμούν να απαξιώσουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Απάντηση