Καινοτολμώ …στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας!

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Ετήσιος Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας «Καινοτολμώ 2023» από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που φέτος συμπλήρωσε 20 χρόνια δραστηριότητας.

Οι 26 ομάδες φοιτητικών εγχειρημάτων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να λάβουν πολύτιμα σχόλια από ιδρυτές και στελέχη νεοφυών επιχειρήσεων (πολλές από τις οποίες συνδέονται με τη δράση της ΜΟΚΕ), στελέχη επιχειρήσεων και διδάσκοντες του Π.Θ. Ο Διαγωνισμός έκλεισε με τη βράβευση των επικρατέστερων επιχειρηματικών ιδεών (με ισοψηφία τριών ομάδων στην τρίτη θέση):
-1η θέση: ΝΟΜ-ΝΟΜ (Υποκατάστατο πλαστικού μασητικού για παιδιά 1-2 ετών)
-2η θέση: CHANGE-EAT (Chips μήλου)
-3η θέση: RE-STRETTO! (Εκμετάλλευση υπολειμμάτων καφέ για παραγωγή ελαίου και αλεύρου),
E-TREE (Πλατφόρμα διασύνδεσης αγροτών με φυτωριούχους),
CARPOIL (Σειρά ελαίων από μη βρώσιμα συστατικά φρούτων).
Στο πλαίσιο του τριήμερου Διαγωνισμού διεξήχθησαν παράλληλες εκδηλώσεις (ομιλίες, σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια, συνεδρίες μέντορινγκ και καθοδήγησης), καθώς και ημερίδα διαβούλευσης, όπου παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί και οι προβλεπόμενες δράσεις για το επόμενο διάστημα του Έργου. Ακολούθησε συζήτηση με στόχο την ενεργή συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία σχεδιασμού της επόμενης περιόδου υλοποίησης. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου τίμησαν με την παρουσία τους μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Θ. και θεσμικοί φορείς, μέλη του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών (ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ), το Επιμελητήριο Μαγνησίας, η ΑΕΔΕΠ, ο ΟΒΙ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.
Ο Διαγωνισμός υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Εντάσσεται σε δράσεις με σκοπό τόσο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την προώθηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και τη διεύρυνση και ενίσχυση του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

https://www.eleftheria.gr/

Απάντηση