Υποτροφίες της Ιαπωνικής Κυβέρνησης σε Έλληνες πολίτες για σπουδές στην Ιαπωνία

Υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια πρόκειται να χορηγήσει η Ιαπωνική Κυβέρνηση.

Οι υποτροφίες για το 2024 αφορούν σε προπτυχιακούς φοιτητές (undergraduate students), ηλικίας 17-25 ετών, ή ερευνητές (research students) για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών ηλικίας έως 35 ετών.

Διάστημα χορήγησης υποτροφιών και κάλυψη 

Research Students
Η περίοδος φοίτησης ξεκινά τον Απρίλιο ή τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2026 (περιλαμβάνει και την εκμάθηση της ιαπωνικής γλώσσας για έξι (6) μήνες).
Η υποτροφία καλύπτει τη δαπάνη μεταφοράς προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, την εγγραφή, την έκδοση βίζας σπουδών και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 143.000 ΓΕΝ (περίπου 980ΕΥΡΩ ).

Undergraduate Students
Η περίοδος φοίτησης ξεκινά από τον Απρίλιο του 2024 και διαρκεί για πέντε (5) ή επτά (7) χρόνια ανάλογα με τη σχολή. Περιλαμβάνει και ένα χρόνο προετοιμασίας- κυρίως εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας και των μαθημάτων κατεύθυνσης. Τα πανεπιστήμια ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας της Ιαπωνίας.
Η υποτροφία καλύπτει τη δαπάνη μεταφοράς προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, την εγγραφή, την έκδοση βίζας σπουδών και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 117.000 ΓΕΝ (περίπου 800 ΕΥΡΩ) .

Aιτήσεις

Κατεβάστε το έγγραφο Application Guidelines και τις φόρμες από την ιστοσελίδα:

Research Students

Undergraduate Students
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο κατηγορίες:

  • 29 Μαΐου 2023

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες και αιτήσεις για Έλληνες προπτυχιακούς φοιτητές εδώ.

Πληροφορίες και αιτήσεις για Έλληνες ερευνητές εδώ.

Γενικές πληροφορίες για τις Υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Γενικότερα για σπουδές στην Ιαπωνία και προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) εδώ.

Απάντηση