Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τα θέματα των Μαθηματικών των Πανελλαδικών εξετάσεων 2023

Σαφώς διατυπωμένα, καλύπτουν όλο το  εύρος της ύλης και ο καλά προετοιμασμένος μαθητής δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες στα σημερινά θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού των Πανελλαδικών Εξεταστέων

Τα θέματα θεωρούμε ότι:

  • Σαφώς διατυπωμένα

  • Είναι  διαβαθμισμένα.

  • Καλύπτουν το σύνολο της διδακτέας ύλης.

  • Σε σύγκριση με τα περυσινά είναι πιο εύκολα .

  • Απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών.

Κωνσταντίνος Μπουραζάνας

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών

Απάντηση