Τρεις τροπολογίες Κ. Πιερρακάκη για Πρότυπα-Πειραματικά, ΣΔΕ και Πανεπιστήμια

Τρεις τροπολογίες , οι οποίες αφορούν τη  στελέχωση των  Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, το διδακτικό Προσωπικό Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και την παράταση ατομικών συμβάσεων  για την καθαριότητα των χώρων Πανεπιστημίων, κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης, προς ψήφιση, στη Βουλή, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το κείμενο των τροπολογιών (Άρθρα 7,8 και 9)

Η τροπολογία σχετικά με  τη στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ουσιαστικά γίνεται διότι     λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου και της απαγόρευσης δημοσιεύσεων προκηρυξεων  κλπ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν προλαβαίνει να φτιάξει  νέους αξιολογικούς πίνακες για την πρόσληψη ωρομίσθιων

Η δεύτερη τροπολογία σχετικά με  την παράταση θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή σε Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.), κανονικά θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τους και με βάση αυτήν  να μείνουν ή να φύγουν οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί.

Ειδικότερα, οι τροπολογίες ορίζουν τα εξής:

Άρθρο 7
Στελέχωση Σχ
ολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024

Η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) με ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, συμβούλους σταδιοδρομίας και συμβούλους ψυχολόγους, διενεργείται για την  εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024, σύμφωνα με τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023.

Άρθρο 8
Ρυθμίσεις για το διδακτικό Προσωπικό Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Η αρχική ή κατά παράταση θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή σε Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023, η οποία λήγει την 31η 8 2023, παρατείνεται έως την 31η.8.2024.

Οι εκπαιδευτικοί του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι δεν επιθυμούν την παράταση της θητείας τους, επιστρέψουν στο σχολείο της οριστικής τοποθέτηοής τους ή στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της περιοχής μετάθεσης, στην οποία ανήκουν οργανικά.

Άρθρο 9
Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου νια την καθαριότητα των χώρων πανεπιστημίων

Ατομικές συμβάσεις Εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα των χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δύνανται να Παρατείνονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου Πανεπιστημίου, από την ημερομηνία λήξης τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και Πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.10.2023.

Σε κάθε περίπτωση, η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου απαγορεύεται.

Απάντηση