Τράπεζα Θεμάτων: Η ύλη και τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι μαθητές της Β’ τάξης των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5120/τ.Β΄/17-08-2023 η υπό στοιχεία 90884/Δ3/14-08- 2023 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111)».

 

 

Δείτε την εξεταστέα ύλη ΕΔΩ 

Απάντηση