Σχολεία: Είναι υποχρεωτικό το ωράριο εκπαιδευτικών 8.00-14.00; Τι ισχύει για την κάλυψη κενών

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Πειραιά αναφορικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών στα σχολεία και τα κενά. Η ανακοίνωση: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ έχει ενημερωθεί το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά τη διημερίδα της ΔΙΔΕ Πειραιά για τους Διευθυντές των σχολείων, για ορισμένες προσπάθειες (ελάχιστες ευτυχώς τον αριθμό) περικοπής ελευθεριών και εργασιακών δικαιωμάτων. Για το λόγο αυτό, υπενθυμίζει ότι: οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στο σχολείο μέχρι τις 14.00 ή και να καλύπτουν “κενά” (ώρες διδασκαλίας) εκπαιδευτικών που απουσιάζουν (η λεγόμενη “αναπλήρωση”).

Δεν είναι υποχρεωτικό ωράριο το 8.00-14.00. Ο νόμος σε καμία περίπτωση δεν ορίζει κάτι τέτοιο. Ο νόμος αναφέρεται στην παραμονή στο σχολείο και βάζει ανώτατο όριο τις 6ώρες ημερησίως, εφόσον εκτελούνται εξωδιδακτικές εργασίες που ανατέθηκαν. Το 6 ώρες ημερησίως λοιπόν είναι, κατά το νόμο, απλώς το ανώτατο όριο και ΟΧΙ το ωράριο. Σε περίπτωση, που στον/στην εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος. Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 23 ώρες, είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το N.4152/2013 (αίτημα μας βέβαια παραμένει η επαναφορά του στο προ του νόμου/2013 διδακτικού ωραρίου.). Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν κάποια φορά (όχι κατ΄ εξακολούθηση) του έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο συγκεκριμένο έργο (εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού-πολιτιστικού χαρακτήρα) ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Επίσης, δεν αλλάζει το ημερήσιο πρόγραμμα ενός σχολείου σε περίπτωση στάσεων εργασίας ή απεργιών, πρόκειται για αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική πράξη. Στο τέλος, μπορείτε να βρείτε και τη γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας της ΟΛΜΕ σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών και τη λεγόμενη “αναπλήρωση”.

Τι ισχύει για την κάλυψη κενών Αντιστοίχως, έχει κριθεί από την νομολογία των Δικαστηρίων ότι η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών/τριων με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που γίνεται αναμόρφωση του ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγράμματος, λόγω απουσίας εκπαιδευτικού, αυτή θα πρέπει να μην παραβιάζει το ημερήσιο ή εβδομαδιαίο ωράριο των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου. Επιτήρηση μαθητών προβλέπεται μόνο στο διάλειμμα και στην εφημερία μας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, εφόσον συμπληρώσουμε το διδακτικό μας ωράριο, να απασχολούμαστε σε «γραμματειακή υποστήριξη» ή σε αναπλήρωση των διευθυντών και υποδιευθυντών.

Για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων Υπενθυμίζουμε επίσης ότι όσον αφορά στις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων: Καμία συνεδρίαση δε μπορεί να γίνεται εκτός εργασιακού ωραρίου ή σε αργίες.

Τα διάφορα σεμινάρια, συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων, ενημερώσεις-συναντήσεις με γονείς κλπ, δεν μπορεί να απαιτούν την παραμονή των συναδέλφων πέρα από το εργασιακό τους ωράριο, και ασφαλώς σε καμία περίπτωση απογευματινές ώρες.

Για τη συνδικαλιστική ενημέρωση Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά κατήγγειλε δημόσια στην τελευταία παράσταση διαμαρτυρίας (βλέπε σχετικό δελτίο τύπου αρ. Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 116/10-9-2023) την προσπάθεια “λογοκρισίας” των συνδικαλιστικών ανακοινώσεων, που διακινούνται μέσω των email των σχολείων. Ο ΔΔΕ Πειραιά προσπάθησε να ανασκευάσει, δήλωσε γενικά και αόριστα πως έκανε λόγο μόνο για ανακοινώσεις με υβριστικό περιεχόμενο (!), για τις οποίες ζήτησε να μην διακινούνται, ενώ είναι σαφές πως καμία τέτοια ανακοίνωση δεν έχει γραφτεί ποτέ από την ΕΛΜΕ ή κάποια παράταξη. Επανερχόμαστε στο ζήτημα αυτό και τονίζουμε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα, που αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελεύθερη διακίνηση απόψεων και ιδεών. Το δικαίωμα στην συνδικαλιστική και πολιτική έκφραση είναι αδιαπραγμάτευτο! Καλούμε τα σχολεία, να συνεχίσουν να προωθούν ανεμπόδιστα την συνδικαλιστική ενημέρωση που λαμβάνουν.

Τι να κάνουμε – Αιτήματα Καταγγέλλουμε αμέσως στην ΕΛΜΕ κάθε αυθαιρεσία και παραβίαση των δικαιωμάτων μας! Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών, μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία. Άμεση μονιμοποίηση των νεοδιόριστων! Άμεση παύση όλων των διώξεων – Κάτω τα χέρια από τα σωματεία .

Ακολουθεί η γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας της ΟΛΜΕ: H κείμενη νομοθεσία όσο και η νομολογία των δικαστηρίων ορίζουν σαφώς τόσο το εργασιακό όσο και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών: Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με α) την § 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την § Θ2, περ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και β) την § 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996. Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την § 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με την § 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021. Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου. Ώρες διδασκαλίας είναι αυτές, που παρέχονται εντός της τάξης (συμπεριλαμβανομένων και των διαλειμμάτων) και δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωση τις οριζόμενες τον νόμο διατάξεις ενώ από την άλλη πλευρά το διοικητικό έργο, το οποίο μπορεί να τους ανατεθεί, συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών κλπ. Σε περίπτωση, που στον/στην εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 438/2009, Α Δημοσίευση).

Αντιστοίχως, έχει κριθεί από την νομολογία των Δικαστηρίων ότι η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών/τριων με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου. Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών/τριων ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: Εκπαιδευτικοί με πλήρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκπαιδευτικού ή να απασχολούν τους μαθητές με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση παραμονής στο σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας (8πμ-2μμ). Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις ώρες διδακτικής απασχόλησης και επιπλέον μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών δικαιούνται να αποχωρούν από το χώρο εργασίας.

Πηγή:www.ipaidia.gr

Απάντηση