Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ): Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων ΓΕΛ των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων

Το ΦΕΚ

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Δόμνα Μιχαηλίδου και η Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. 102977/Δ2 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5617/22-9-2023.

Η Απόφαση με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. 102977/Δ2

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ αποφασίζουμε:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) καθορίζεται ως εξής:

Δείτε το ΦΕΚ Β 5617/22-9-2023 ΕΔΩ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η υπό στοιχεία 94196/Δ2/29-07-2021 υπουργική απόφαση (Β’ 3791) παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας

Πηγή: alfavita.gr

Απάντηση