Σπύρος Δουκάκης – Πρόεδρος του ΙΕΠ: Τι να περιμένουν οι εκπαιδευτικοί από το επόμενο σχολικό έτος

Η Επιτροπή που θα κάνει την αξιολόγηση

«Βρισκόμαστε στη φάση, όπου εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής για τη συγγραφή βιβλίων νομικά και φυσικά πρόσωπα και ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΕΠ Σπύρος Δουκάκης αναφορικά με τα νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ από τις αρχές του 2023.

Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε, γίνεται έλεγχος των φακέλων τους και τους δίνεται η έγκριση για να συγγράψουν τα νέα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία αναμένονται την Άνοιξη του 2024.

Προτάσεις για τη συγγραφή βιβλίωνκατέθεσαν 35 Εκδοτικοί Οίκοι, 17  Ομάδες συγγραφέων και 51 μεμονωμένοι συγγραφείς (φυσικά πρόσωπα).

Θα αξιολογηθούν στη συνέχεια και εφόσον κυλήσουν ομαλά αυτές οι διαδικασίες, οι εκπαιδευτικοί θα τα έχουν αρχικά σε ψηφιακή μορφή από το νέο σχολικό έτος, τον Σεπτέμβριο δηλαδή του 2024. Βάσει του σχεδιασμού, σε έντυπη μορφή θα τα έχουν από το 2025.

Η Επιτροπή που θα κάνει την αξιολόγηση

Τακτικά μέλη:

  •     Μπίλλα Πολυξένη, Σύμβουλος Α ́, Συντονίστρια της Μονάδας Διδακτικών Βιβλίων και Προϊσταμένη του Τμήματος Β ́ Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ, ως Πρόεδρος Πήλιουρας Παναγιώτης, Σύμβουλος Α ́, Προϊστάμενος του Τμήματος Α ́ Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ, ως Μέλος
  •     Πετροπούλου Γεωργία, Σύμβουλος Α ́, Συντονίστρια της Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών [STEAM] του ΙΕΠ, ως Μέλος.
  •     Σταματοπούλου Αναστασία, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, ως Γραμματέας
  •     Γεωργαντά Παρασκευή, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, ως Γραμματέας

Αναπληρωματικά μέλη:

  •     Ζυμπίδης Δημήτριος, Σύμβουλος Α ́, Συντονιστής της Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΙΕΠ, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
  •     Αφεντουλίδου Άννα, Σύμβουλος Β ́, Αν. Συντονίστρια της Μονάδας Σχολικής Ζωής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ, ως αναπληρωματικό μέλος
  •     Τραμπίδου Γεωργία, Σύμβουλος Α ́ ΙΕΠ, ως αναπληρωματικό μέλος
  •     Χρυσοβέργη Ευαγγελία, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, ως αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασιάδου Βαρβάρα, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, ως αναπληρώτρια Γραμματέας

Η διδασκαλία μέχρι τότε θα γίνεται με τα υφιστάμενα σχολικά βιβλία και παράλληλα θα αξιοποιούνται τα νέα προγράμματα σπουδών για να παίρνουν στοιχεία μέσα από αυτά οι εκπαιδευτικοί. Τα νέα σχολικά βιβλία έρχονται να μετασχηματίσουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματεύονται τα γνωστικά αντικείμενα οι εκπαιδευτικοί. Ο εκπαιδευτικός στο σχολείο δεν έχει στόχο να διδάσκει το βιβλίο, έχει στόχο να επιτυγχάνει τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που ορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών.

πηγή:  Alfavita

Απάντηση