Πανελλήνιες: Νέα προκήρυξη Πιερρακάκη για επέκταση του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων

Με χρηματοδότηση ύψους 682.000€

Νέα ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης της πράξης «Επέκταση Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘA» με συνολική δημόσια δαπάνη 682.000,00 ευρώ, δημοσιοποίησε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τον περασμένο μήνα, ο κ.Πιερρακάκης είχε απορρίψει την προηγούμενη αίτηση χρηματοδότησης της πράξης, επειδή η πρόταση που είχε αρχικά υποβληθεί «δεν περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που ορίζονται στην πρόσκληση, ως αναγκαία επί ποινή αποκλεισμού, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.4 της πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, δεν περιλαμβάνεται η  βεβαίωση εναρμόνιση έργου (ΒΕΕ), για τα έργα ΤΠΕ,  με την οποία πιστοποιείται η εναρμόνιση της προς έγκριση πράξης με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και σχετική αλληλογραφία του φορέα υλοποίησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου  Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Α6 του ν. 4727/2020»

Ετσι λοιπόν η δράση προκηρύχθηκε εκ νέου με στόχο Στόχος την επέκταση του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το έτος 2021, προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων εθνικού επιπέδου, καλύπτοντας τα επιπλέον εξεταστικά κέντρα για τις ανάγκες διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας, απόκτησης ιθαγένειας και ΑΣΕΠ.

Δείτε το έγγραφο

Πηγή: alfavita.gr

Απάντηση