ΙΕΠ: Τέσσερις προσκλήσεις για επιστημονικό προσωπικό και θέσεις προϊσταμένων

Οι προσκλήσεις αφορούν αποσπάσεις σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού και θέσεις προϊσταμένων

Τέσσερις προσκλήσεις – προκηρύξεις για θέσεις στο ΙΕΠ δημοσιοποίησε σήμερα στην ιστοσελίδα του το Υπουργείο Παιδείας.

Δείτε τις προκηρύξεις

1. Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού 

2.Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης με θητεία τετραετούς διάρκειας:
 στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωμών
 στο Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών

3. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης με θητεία τετραετούς διάρκειας:
 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

πηγή: https://www.alfavita.gr/

Απάντηση