Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: Τι ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας

–Απάντηση της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ζέττας Μακρή σε Επίκαιρη Ερώτηση. Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση

Στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Πιερίας της Κ.Ο. «ΝΙΚΗ» κου Κομνηνού Δελβερούδη προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με θέμα: «Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην εκπαίδευση», απάντησε η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ κα Ζέττα Μακρή ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, ότι θα υπάρξει προσεκτική, σταδιακή εφαρμογή και θα υιοθετηθεί ως στρατηγικό εργαλείο με ισορροπημένες πρακτικές, ενώ ο διάλογος είναι θεμελιώδης για να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να είναι έτοιμο για το μέλλον, εναρμονίζοντας τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, “χωρίς να αναιρεί, να εμποδίζει, να θέτει σε κίνδυνο τις βασικές αρχές του εκπαιδευτικού συστήματος, που είναι ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές, γνωστές, αποδεκτές και δοκιμάζονται κάθε μέρα και βελτιώνονται”.

Ο Βουλευτής ζητούσε να πληροφορηθεί ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και στην περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να εισάγει σταδιακά, ακόμα και τμηματικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, με ποια διαδικασία και από ποια πρόσωπα θα καθοριστούν τα όρια και οι ασφαλιστικές δικλείδες, για να μην καταντήσουν τα παιδιά, όπως αναφέρει “ρομποτάκια”, που θα προγραμματίζονται μαθησιακά από ανεξέλεγκτους αλγόριθμους, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η ψηφιακή τεχνολογία θα πρέπει να υπηρετεί, αφενός την ουσιαστική και εποικοδομητική μάθηση και αφετέρου το σύστημα των θεμελιωδών αξιών μας.

Τα κύρια σημεία της απάντησης της κας Μακρή

Συνετή χρήση στην εκπαίδευση

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη από το 1950 ο καθηγητής του Κέιμπριτζ Άλαν Τούρινγκ, που ήταν μαθηματικός, είχε ευνοήσει την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους. Η συνετή χρήση της, λοιπόν, στην εκπαίδευση, γιατί να μην είναι ένα ισχυρό εργαλείο που θα εξοπλίσει τους μαθητές στα επόμενα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά βήματα;

Αναντικατάστατη η σχέση μεταξύ παιδαγωγού και μαθητή

Εμείς, λοιπόν, θα αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη με προσεκτικά βήματα και με προσεκτικούς χειρισμούς. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόθεσή μας να υποκαταστήσουμε την αναντικατάστατη σχέση μεταξύ παιδαγωγού και μαθητή. Για μας μέλημα και φροντίδα είναι η διά ζώσης εκπαίδευση. Θέλουμε όμως να έχουμε και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, προσβασιμότητα των απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα μαθητών και θα μπορούσε η Τεχνητή Νοημοσύνη να είναι κάλλιστα ένα πολύ χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο.

Θα περιληφθεί η Τ.Ν. στα νέα προγράμματα σπουδών

Δεν υπάρχει καμία επιστημονική αντίρρηση να περιληφθεί στα νέα προγράμματα σπουδών -που είναι από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέχρι την Γ΄ Λυκείου- της Πληροφορικής, αλλά και στα προγράμματα των άλλων γνωστικών αντικειμένων. Να αποκτήσουν δηλαδή οι μαθητές σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. Αν η εφαρμογή αυτή είναι προσεκτική, σταδιακή, θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που θα ενδυναμώνει την κριτική σκέψη.

Εισήγηση του ΙΕΠ για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα γνωστικά αντικείμενα

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έδωσε σαφείς κατευθύνσεις στα στελέχη του ΙΕΠ. Το ΙΕΠ είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο επιστημονικός μας βραχίονας. Έδωσε, λοιπόν, σε αυτούς και σε υπηρεσιακούς παράγοντες την εντολή, την οδηγία να εισηγηθούν παιδαγωγικά για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα γνωστικά αντικείμενα, ώστε οι μαθητές μας να μην είναι απλοί χρήστες των ψηφιακών τεχνολογιών, να μπορούν να δημιουργούν και να καινοτομούν με την τεχνολογία.

Έχουν γίνει ήδη συζητήσεις με τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής υψηλού επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έχουν καθοριστεί συναντήσεις και με τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

Είναι δύο επιτροπές που έχει συστήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτό δείχνει τη μεγάλη σημασία που η Κυβέρνησή μας αποδίδει και στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στον μετασχηματισμό των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

Η συμμετοχή, λοιπόν, των εμπειρογνωμόνων είναι η ασφάλεια της ανάπτυξης ενός πλαισίου που θα βοηθήσει στη σωστή εκπαίδευση και στην καλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το ΙΕΠ, λοιπόν, θα κάνει την ανάλογη εισήγησή του για συνεργατικές δράσεις, θα προετοιμαστούν επιμορφούμενοι οι εκπαιδευτικοί αλλά και τα σχολεία μας με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Ένα από τα έργα που ετοιμάζεται είναι ο «Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών» -αυτός είναι ο τίτλος του έργου- και προφανώς θα γίνει και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτά.

Οδηγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεοντολογία, για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Υπάρχει σχετικός οδηγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεοντολογία, δίνει κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, των σχετικών δεδομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση και -πάντοτε θα το λέω- υπάρχει και η σχετική επιμόρφωση.

Δίνουμε δηλαδή έμφαση με τους μηχανισμούς αξιολόγησης που έχουμε να υπάρχει ισορροπημένη προσέγγιση. Προτεραιότητα έχουμε να προετοιμάζονται οι μαθητές μας, να έχουν κριτική σκέψη, να αξιοποιούν την τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο, γιατί ούτε ως απλό σενάριο δεν θέλουμε να σκεφτούμε ότι οι μαθητές μας θα είναι απλοί αποδέκτες αλγορίθμων και προγραμμάτων, αλλά θέλουμε μόνον η τεχνολογία, η Τεχνητή Νοημοσύνη να είναι εργαλεία προς αξιοποίηση και όχι -παρακαλώ κρατήστε το αυτό- υποκατάστατα της διά ζώσης διδασκαλίας.

Αυτό γίνεται στα υπουργεία της διεθνούς κοινότητος, στα υπουργεία παιδείας, και την εντάσσουμε εμείς με αυστηρή αξιολόγηση, συνεργαζόμαστε με ειδικούς του κλάδου και προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας με πολλή προσοχή, σοβαρότητα και αυστηρότητα.

Πηγή: www.especial.gr

Απάντηση