Τι θα ισχύσει από Σεπτέμβριο στα Γυμνάσια-Λύκεια: Ερωτήσεις –απαντήσεις

Το esos ετοίμασε ερωτήσεις -απαντήσεις σχετικά με τα νέα μέτρα τα οποία θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο στα στα Γυμνάσια-Λύκεια, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας:

Πόσες απουσίες θα έχει δικαίωμα να κάνει ο μαθητής;

Συνολικά ο μαθητής μπορεί να κάνει 114 απουσίες εκ των οποίων οι 74 θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες.

Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνε η δικαιολόγηση των απουσιών;

Έως 2 συνεχόμενες  ημέρες  η δικαιολόγηση των απουσιών μπορεί να γίνει με μια απλή δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα. Για πάνω από 2 συνεχόμενες ημέρες θα απαιτείται ιατρική γνωμάτευση

Για τις περιόδους που υπάρχει έξαρση της γρίπης θα υπάρξουν επιπλέον δικαιολογημένες απουσίες;

Αν λάβουμε υπόψη αυτό που  συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια ,  το υπουργείο παιδείας , ύστερα από υπόδειξη του υπουργείου Υγείας, για τη χρονική περίοδο που βρίσκεται σε έξαρση η γρίπη, να εκδίδει εγκυκλίους δικαιολόγησης των  απουσιών , ναι θα δικαιολογούνται αυτές οι απουσίες.

Τι θα ισχύσει για τους μαθητές που καθυστερούν να μπουν στην αίθουσα διδασκαλίας;

Εδώ ουσιαστικά με τα νέα μέτρα  νομιμοποιείται η καθυστέρηση προσέλευσης των μαθητών μέχρι 15 λεπτά , καθώς με διάταξη θα ισχύσουν τα εξής:

Προσμέτρηση των καθυστερημένων προσελεύσεων στις απουσίες (15λεπτη καθυστέρηση: 1 απουσία, 3 καθυστερημένες προσελεύσεις μικρότερες των 15 λεπτών: 1 απουσία /από 2024-25).

Ο εκπαιδευτικός της τάξης έχει δικαίωμα να τιμωρήσει έναν μαθητή;

Ναι μπορεί να κάνει:

•    Προφορική παρατήρηση,
•    επίπληξη, και
•    να απομακρύνει τον μαθητή από την τάξη.

Ο Διευθυντής του Σχολείου  ποιες ποινές μπορεί να επιβάλει σε ένα μαθητής  

Μπορεί με δική του  απόφαση, εφόσον ο ίδιος κρίνει να «ρίξει» σε  ένα μαθητής μέχρι τρεις ημέρες αποβολή από μία που ισχύει σήμερα.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων;

Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει τη δυνατότητα:

Να αποβάλει από το σχολείο έναν μαθητή μέχρι 5 ημέρες
Να αλλάξει τμήμα  έναν μαθητή
Να αποκλείσει  έναν μαθητή   από δράσεις, πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές/μετακινήσεις από Σύλλογο Διδασκόντων
Να αποφασίσει την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ενός μαθητή.

Μπορεί ο μαθητής να έχει στην τσάντα του το κινητό τηλέφωνο  κλειστό;

Θα επιτρέπεται  το κινητό τηλέφωνο στην τσάντα   αλλά όχι η εμφανής κατοχή του  από μαθητές μέσα στο σχολείο. Ναι μπορεί αρκεί να μην το  έχει στα χέρια του ή σε άλλο εμφανές σημείο και βεβαίως να μην το χρησιμοποιεί.

Εάν ο μαθητής εντοπιστεί με κινητό σε εμφανές σημείο, για παράδειγμα  επάνω στο θρανίο, θα έχει ποινή;

Σε πρώτη φάση θα του γίνει σύσταση να μην το ξανακάνει.

Εάν εντοπιστεί για  δεύτερη φορά;

θα του επιβληθεί ποινή αποβολής μιας ημέρας

Εάν μαθητής εντοπιστεί με κινητό να είναι ενεργό, ποια ποινή θα έχει;

Θα του επιβληθεί ποινή δυο ή τριών ημερών.

Εάν ο ίδιος μαθητής εντοπιστεί για δεύτερη φορά με κινητό σε λειτουργία;

Θα του δοθεί πενθήμερη αποβολή

Ποιες ποινές επιβάλλονται στον μαθητή που   έχει κινητό και μαγνητοφωνεί ή φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί εκπαιδευτικούς ή συμμαθητές/τριες του/της  ;

Ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού επιλαμβάνεται ο Διευθυντής ή μετά από κρίση του τελευταίου ο Σύλλογος Διδασκόντων για ποινή αποβολής 1-5 ημερών ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού.

Αν η παραπάνω συμπεριφορά αφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων; 

Τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων υποχρεούται να εφαρμόσει το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για τον/την υπαίτιο/α μαθητή/τρια.

Σε περίπτωση πρόκληση ζημιών , ηθελημένα, από μαθητές τι θα ισχύσει;

Σε περίπτωση φθοράς:

  • Ο μαθητής /τρια που προκαλεί συνειδητά φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον γονέα/ κηδεμόνα του/της ή τον/την ίδιο/α αν είναι ενήλικος.
  • Η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας καλεί τον ίδιο τον/την μαθητή/τρια που είναι ενήλικος/η ή τον γονέα/κηδεμόνα στον οποίο/α αποδεδειγμένα αποδίδεται η ζημία και του ζητάει να την αποκαταστήσει, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών.
  • Στην περίπτωση που δηλώσουν ότι δεν προτίθενται να αποκαταστήσουν την ζημία, τότε η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας το γνωστοποιεί στον οικείο Δήμο ή στη σχολική επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 5056/2023.

Πως θα λειτουργεί η νέα  ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή την οποία ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας;

Μέσω της της ειδική ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία  θα ενταχθεί στην πλατφόρμα eParents, οι γονείς θα ενημερώνονται:

  • Για την πορεία βαθμολογικών επιδόσεων των παιδιών τους σε τεστ, προφορικά κλπ.
  • Τις ενδεχόμενες “κοπάνες” που κάνουν από το σχολείο.
  • Τον αριθμό απουσιών.
  • Τις παρατηρήσεις και σχόλια  που κάνει το σχολείο για το παιδί τους (επίδοση στα μαθήματα, συμπεριφορά κλπ)

Επίσης οι γονείς θα μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού τους με τους εκπαιδευτικούς, για ενημέρωση, μέσω των κινητών.

Αυτό προϋποθέτει η εισαγωγή  στην εφαρμογή του αριθμού του κινητού τηλεφώνου του γονέα.

 Τι θα προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας των σχολείων;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται εντός του σχολείου, κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του,  καθώς και σε όλες τις δράσεις, πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές/ επισκέψεις/ μετακινήσεις τις οποίες διοργανώνει το σχολείο, με σαφείς κανόνες συμπεριφοράς και συνεπειών για κάθε παράπτωμα

Κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες και  μαθητές, ώστε από πριν όλοι να γνωρίζουν τους κανόνες, τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες

Οι γονείς με την εγγραφή υπογράφουν ότι έλαβαν γνώση και βεβαιώνουν τη δέσμευση του παιδιού τους και τη δική τους

Εάν ένας γονιός αρνηθεί να υπογράψει τον Κανονισμό ποιες συνέπειες θα έχει;

Δεν θα μπορέσει να γράψει το παιδί του στο σχολείο.

 

πηγή: https://www.esos.gr/

Απάντηση