Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) τα οποία που έχουν εκπονηθεί για κάθε αναπηρία σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ και το 2ο ΕΠΕΑΕΚ.

Η ανάπτυξη των ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνει 6 κατηγορίες μαθητών µε ειδικές ανάγκες:
α) µε βαριά και μέτρια – ελαφριά νοητική καθυστέρηση
β) µε προβλήματα ακοής
γ) µε προβλήματα όρασης
δ)µε κινητικές αναπηρίες
ε) µε αυτισμό
ζ) µε πολλαπλές αναπηρίες (τυφλοκωφά)

Τα προγράμματα για την κατηγορία των μαθητών µε Μαθησιακές Δυσκολίες αναπτύχθηκαν σε επόμενη φάση σύμφωνα µε τον σχεδιασμό του Π.Ι. και του 2ου EΠEAEK.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 1. Για Μαθητές με Ελαφριά και Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση
 2. Για Μαθητές με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση
 3. Α.Π.Σ. για μαθητές με Αυτισμό
 4. Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για Τυφλούς Μαθητές
 5. Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Εικονικό Βιβλίο
 6. Για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες – Τυφλόκωφοι. Μέρος ΑΜέρος Β
 7. Α.Π.Σ. Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Εικονικό Βιβλίο
 8. Οδηγός για μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα
  Εικονικό Βιβλίο
 9. Διαφοροποιημένα Α.Π.Σ. για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Θεωρητικό πλαίσιο – (Εξώφυλλο)
  • Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Α΄) – (Εξώφυλλο)
  Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Β΄) – (Εξώφυλλο)
  • Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Α΄) – (Εξώφυλλο)
  • Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Β΄) – (Εξώφυλλο)
  • Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Δημοτικό -(Εξώφυλλο)• Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό – (Εξώφυλλο)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 1. Α.Π.Σ. Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Kατάρτισης και Εκπαίδευσης
 2. Α.Π.Σ. Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄και Β΄ Βαθμίδας
 3. Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για Τυφλούς Μαθητές
 4. Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  – Εικονικό Βιβλίο
 5. Α.Π.Σ. Ελληνικής ΝοηματικήςΓλώσσας – Εικονικό Βιβλίο
 6. Διαφοροποιημένα Α.Π.Σ. για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Θεωρητικό πλαίσιο – (Εξώφυλλο)
   Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο  Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄) – (Εξώφυλλο)
  • Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄) – (Εξώφυλλο)
  • Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄) – (Εξώφυλλο)
  • Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄) – (Εξώφυλλο)
  • Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο – (Εξώφυλλο)
  • Υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο -(Φυσική) – (Χημεία) – (Βιολογία) – (Γεωγραφία)

Ωστόσο, επειδή, σύμφωνα με το ΠΔ 100371/Δ3 (ΦΕΚ 2103 / 19-6-2017) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου» αναφέρεται ότι:  «Στο Ε.Ω.Π.Δ. του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου εφαρμόζεται, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) ή το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) του Νηπιαγωγείου ή του Δημοτικού Σχολείου αναλόγως ή ένας συνδυασμός των παιδαγωγικών αρχών και των εκπαιδευτικών στόχων των ανωτέρω προγραμμάτων».
Μπορείτε να ανατρέχετε στα (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και (Α.Π.Σ.) για τη Γενική Αγωγή στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια αρχεία πιθανώς να μην ανοίγουν από κινητό ή tablet. Σας συνιστούμε να τα ανοίξετε από το laptop ή το pc. Με τον browser edge εμείς δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Οι browser Mozilla και chrome θα σας ρωτήσουν αν θέλετε να τα κατεβάσετε -τα θεωρούν επικίνδυνα! Δεν είναι όμως!

πηγή: https://www.edweek.gr/t

Απάντηση