Ειδική Αγωγή: Επιστολή εκπαιδευτικών για τις οργανικές ελλείψεις στα Μαθηματικά

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ως Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος με κίνητρο την επιστημονική προαγωγή της ποιοτικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης επικοινωνούμε μαζί σας με βαθύ προβληματισμό σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο τομέας της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Είναι προφανές ότι οι υψηλές οργανικές ελλείψεις στους κλάδους των μαθηματικών ειδικής αγωγήςκαι γενικής εκπαίδευσης απειλούν σοβαρά την ποιότητα και την ισονομία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από τα κενά των μεταθέσεων, το ποσοστό των κενών στον κλάδο των μαθηματικών ειδικής αγωγής φτάνει το 36%, ενώ στην γενική εκπαίδευση ανέρχεται στο 32% επί του συνόλου των κενών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αυτά τα νούμερα αποκαλύπτουν μια επείγουσα ανάγκη για δράση.

Οι μόνιμοι διορισμοί είναι σημαντικοί για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η συνέπεια στη διδασκαλία. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και στην ανάπτυξη καλύτερων πρακτικών διδασκαλίας, προσφέροντας έτσι μια πιο αποτελεσματική μαθηματική εκπαίδευση στους μαθητές.

Εν κατακλείδι, η επίλυση αυτού του προβλήματος είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση μιας ποιοτικής και προσβάσιμης εκπαιδευτικής εμπειρίας για όλους τους μαθητές. Σας καλούμε λοιπόν να αναλάβετε την απαραίτητη δράση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης μέσω ενός δικαίου ποσοστού διορισμών για των κλάδο μας.

 

Απάντηση