Ο γρίφος της ημέρας – Τα κλάσματα (για καλούς λύτες)

Στη παρακάτω σειρά κλασμάτων:

1 /3,  1/2,  1/5,  1/4,   1/7,   1/8,   1/9,   1/16,   1/11,   1/32,   1/;

Ποιος αριθμός θα πρέπει να μπει στη θέση του ερωτηματικού, ώστε το κλάσμα που θα δημιουργηθεί να ακολουθεί τον κανόνα, με τον οποίο δημιουργούνται τα προηγούμενα κλάσματα;

1 σχόλιο

Απάντηση