Ο γρίφος της ημέρας – Τα κέρματα (για άριστους λύτες)

Δύο ίδια  κέρματα εφάπτονται. Το ένα είναι ακίνητο ενώ το  άλλο γυρίζει γύρω απ΄ το πρώτο χωρίς να γλιστρά πάνω σ΄ αυτό.

Όταν αυτό που κινείται, θα έχει κάνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από το ακίνητο, πόσες φορές θα έχει γυρίσει γύρω απ΄ τον  εαυτό του;

2 σχόλια

  1. kostasagria

    1 πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό του θα έχει κάνει το κέρμα που περιστρέφεται γύρω από το ακίνητο, αφού τα νομίσματα είναι ίδια και έχουν ίδια ακτίνα.

Απάντηση