Ο γρίφος της ημέρας – Οι πλανήτες (Για καλούς λύτες)

untitled

Σε ένα μακρινό ηλιακό σύστημα, ο πλανήτης Α για να γυρίσει γύρω από τον εκεί  Ήλιο, χρειάζεται 6 χρόνια, ενώ ο πλανήτης Β χρειάζεται 4 χρόνια.

Αν και τα τρία ουράνια σώματα βρίσκονται ευθυγραμμισμένα όπως στο σχήμα , μετά από πόσο χρόνο θα βρίσκονται πάλι σε μία ευθεία;

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*