Ο γρίφος της ημέρας – «Η Κατανομή των Λεμονιών» (για άριστους λύτες)

Έχετε 1.023 λεμόνια και 10 σακούλες.

Πρέπει να μοιράσετε τα λεμόνια στις  10 σακούλες έτσι, ούτως ώστε όταν σας ζητήσουν μετά οποιοδήποτε αριθμό λεμονιών από το 1 ως το 1.023 να μπορείτε να τα δώσετε χωρίς να μεταφέρετε λεμόνια μέσα κι έξω από τις σακούλες.

Πώς θα τα μοιράσετε;

 

 

 

Προτάθηκε από Carlo de Grandi

5 σχόλια

 1. Μάνος Κοθρής

  Το περιεχόμενο κάθε σακούλας θα πρέπει να είναι οι δυνάμεις του 2 με εκθέτες από το 0 ως το 9 (η Ν σακούλα να περιέχει 2^(Ν-1) λεμόνια)
  1η σακούλα : 2^0 = 1
  2η σακούλα : 2^1 = 2
  3η σακούλα : 2^2 = 4
  4η σακούλα : 2^3 = 8
  5η σακούλα : 2^4 = 16
  6η σακούλα : 2^5 = 32
  7η σακούλα : 2^6 = 64
  8η σακούλα : 2^7 = 128
  9η σακούλα : 2^8 = 256
  10η σακούλα : 2^9 = 512

 2. vasilis mavrogenis

  1,2,4,5,6,7,8,9,11,31 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

 3. Μάνος Κοθρής

  Κάθε αριθμός του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης από το 1 ως το 1023 γράφεται στο δυαδικό σύστημα με το πολύ 10 ψηφία.
  π.χ. 345 = 101011001 στο δυαδικό
  1023 = 1111111111 στο δεκαδικό
  3 = 11 στο δυαδικό –> 0000000011

  Το 1ο ψηφίο αντιστοιχεί στη σακούλα Νο10 (με 512 λεμόνια), το 2ο ψηφίο αντιστοιχεί στη σακούλα Νο9 (με 256 λεμόνια) κ.ο.κ. ώσπου το 10ο ψηφίο αντιστοιχεί στην σακούλα Νο1 (με 1 λεμόνι)

  Όταν το ψηφίο είναι 0 δεν επιλέγουμε την αντίστοιχη σακούλα, ενώ όταν είναι 1 την επιλέγουμε

  Έτσι για παράδειγμα στον αριθμό 345 = 0101011001
  επιλέγουμε τις σακούλες με Νο 9,7,5,4 και 1 με
  256, 64, 16, 8 και 1 λεμόνια
  256+64+16+8+1 = 345 λεμόνια

 4. Carlo de Grandi

  Το σύνολο των λεμονιών είναι ίσον με το άθροισμα της γεωμετρικής προόδου με λόγο το 2:
  α+α*ω+α*ω2+α*ω3+…………………………..+α*ω^(n-1) Οπότε έχουμε:
  1+1*2+1*2^2+1*2^3+………………………….+1*2^(n-1)
  Το άθροισμα των 10 όρων της γεωμετρικής προόδου ευρίσκεται από το τύπο:
  Σn=[a*((ω^ν)-1)]/(ω-1)
  α=Ο 1ος όρος=1
  n=Το πλήθος των όρων(σακούλες)=10
  ω=Ο λόγος=2
  Σn=Συνολικό άθροισμα της γεωμετρικής προόδου=1.023
  Σn=[a*((ω^ν)-1)]/(ω-1) —> 1.023=[1*((2^10)-1)]/(2-1) —>
  1.023= [1*(1.024-1)]/1 —> 1.023=(1.024-1)
  Δηλαδή, στη 1η σακούλα βάζεις 1 λεμόνι, στη 2η βάζεις 2 λεμόνια, στη 3η 4 λεμόνια, στη 4η 8 λεμόνια, στη 5η 16 λεμόνια κ.ο.κ.ε. Με άλλα λόγια στη σακούλα “n” βάζεις λεμόνια ίσον με 2^(n-1).

Απάντηση