Ο γρίφος της ημέρας – “Φανάρι” (για δυνατούς λύτες)

  Ο φωτεινός σηματοδότης  στην λεωφόρο ανάβει και σβήνει σύμφωνα με τον κύκλο :πράσινο για 30 δευτερόλεπτα,πορτοκαλί για 3 δευτερόλεπτα και κόκκινο για 30 δευτερόλεπτα .

Ο Μήτσος  βρίσκεται απέναντι στο πεζοδρόμιο και όλως τυχαίως κοιτάζει το φανάρι για 3 δευτερόλεπτα.

Ποια είναι η πιθανότητα να το δει να αλλάζει χρώμα;

Προτάθηκε από Αθανάσιο Δρούγα

3 σχόλια

 1. Μάνος Κοθρής

  Σε 63 δευτερόλεπτα το φανάρι κάνει έναν “κύκλο”.

  Ο Μήτσος θα δει το φανάρι να αλλάζει χρώμα στις εξής 6 περιπτώσεις:
  ΠΡ-ΠΡ-ΠΟ
  ΠΡ-ΠΟ-ΠΟ
  ΠΟ-ΠΟ-Κ
  ΠΟ-Κ-Κ
  Κ-Κ-ΠΡ
  Κ-ΠΡ-ΠΡ

  άρα η πιθανότητα να δει ο Μήτσος να αλλάζει το φανάρι είναι 6/63 = 2/21

 2. Carlo de Grandi

  Ο συνολικός χρόνος εναλλαγής των χρωμάτων του φαναριού είναι:
  30+3+30=63 δευτερόλεπτα
  Ο Μήτσος θα δει την εναλλαγή των χρωμάτων, εάν και μόνο εάν κοιτάξει κατά την διάρκεια των 3 δευτερολέπτων πριν αλλάξει χρώμα:
  Από πράσινο σε πορτοκαλί ή
  Από πορτοκαλί σε κόκκινο ή
  Από κόκκινο σε πράσινο
  Επομένως η πιθανότητα είναι:
  (3+3+3)/63 =9/63=1/7= ≈0,1429= ≈14,29%

Απάντηση