Ο γρίφος της ημέρας – “Γραμμική διάταξη ” (για δυνατούς λύτες)

 Στην ακόλουθη γραμμική διάταξη των 5 συνεχομένων κελιών έχουν τοποθετηθεί  οι αριθμοί 2 και 12 στο 1ο και στο 5ο  κελί.

Να τοποθετηθούν κατάλληλοι  θετικοί ακέραιοι αριθμοί τέτοιοι ώστε το γινόμενο των τριών πρώτων κελιών ( από αριστερά) να ισούται με 30   το γινόμενο των τριών μεσαίων  να είναι 90 και  το γινόμενο των τριών τελευταίων να είναι 360.

Προτάθηκε από Αθανάσιο Δρούγα

1 σχόλιο

Απάντηση