Ο γρίφος της ημέρας – ” Το Γράμμα ” (για δυνατούς λύτες)

Γράφουμε τ’ όνομα  «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», του μαθηματικού από την Αλεξάνδρεια, ξανά και ξανά, τη μια δίπλα στην άλλη, χωρίς κενά, έτσι ώστε να σχηματιστεί η λέξη:

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣΔΙΟΦΑΝΤΟΣΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, …, n

Να προσδιορίσετε ποιο γράμμα βρίσκεται:

 

(α)Στη 17η θέση.

 

(β)Στη 38η θέση.

 

(γ)Στη 196η θέση.

(δ)Στη 2.016η θέση.

 

Προτάθηκε από Carlo de Grandi

2 σχόλια

 1. Μάνος Κοθρής

  Ευκλείδειες διαιρέσεις με το 9 (το πλήθος των γραμμάτων της λέξης ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
  Τα υπόλοιπα είναι αντίστοιχα 8, 2, 7 και 0
  Άρα τα αντιστοιχα γράμματα είναι Ο, Ι, Τ και Σ

 2. Carlo de Grandi

  Κάνοντας χρήση του τύπου Δ=[(δ*π)+υ] της Ευκλείδειας διαίρεσης βρίσκουμε:
  (α)Μετρώντας τη δοθείσα λέξη βρίσκουμε ότι στη 17η θέση βρίσκεται το γράμμα «Ο».
  Υπολογίζοντας: Δ=[(δ*π)+υ] —-> 17=[(9*1)+8].
  Άρα είναι το 8ο γράμμα της λέξης «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», δηλαδή, το «Ο».
  (β)Μετρώντας τη δοθείσα λέξη βρίσκουμε ότι στη 38η θέση βρίσκεται το γράμμα «Ι».
  Υπολογίζοντας: Δ=[(δ*π)+υ] —-> 38=[(9*4)+2].
  Άρα είναι το 2ο γράμμα της λέξης «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», δηλαδή, το «Ι».
  (γ)Μετρώντας τη δοθείσα λέξη βρίσκουμε ότι στη 196η θέση βρίσκεται το γράμμα «Τ».
  Υπολογίζοντας: Δ=[(δ*π)+υ] —-> 196=[(9*21)+7].
  Άρα είναι το 7ο γράμμα της λέξης «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», δηλαδή, το «Τ».
  (δ)Μετρώντας τη δοθείσα λέξη βρίσκουμε ότι στη 2.016η θέση βρίσκεται το γράμμα «Σ».
  Υπολογίζοντας: Δ=[(δ*π)+υ] —-> 2.016=[(9*224)+0].
  Άρα είναι το 8ο γράμμα της λέξης «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», δηλαδή, το «Σ».
  Σημείωση:
  Το υπόλοιπο κάθε διαίρεσης δηλώνει τη θέση του ζητούμενου γράμματος
  Πηγή:1ος ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”
  12 Νοεμβρίου 2016 – Α ́ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Απάντηση