«Παιδαγωγική εφημερία – Θέσεις και Αντιθέσεις»


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του  Αθανασίου Γρούδου  στα πλαίσια σεμιναρίου του ΕΚΔΔΑ με τίτλο:

«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ηγεσία και διοίκηση στην εκπαίδευση»


 

Σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων παρουσιάζεται μία καινοτόμος ιδέα συναδέλφου για εφαρμογή «Παιδαγωγικής Εφημερίας» με απώτερο στόχο την αποφυγή ατυχημάτων και κρουσμάτων βίας κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος.

Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων δεν καταλήγει σε απόφαση και αναβάλλει τη συνεδρίαση, γεγονός που ίσως οδηγήσει σε οριστική απόρριψη της πρότασης.

Αναζητούνται τα αίτια της στάσης και των επιφυλάξεων των εκπαιδευτικών, ο ρόλος του Διευθυντή και οι εναλλακτικές προτάσεις – λύσεις.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο στα πλαίσια της «Παιδαγωγικής Εφημερίας» αναζητούνται ασχολίες, δράσεις και τρόποι ώστε τα παιδιά να απασχολούνται ομαδικά, δημιουργικά και ξένοιαστα αποφεύγοντας καβγάδες, αντιπαλότητες, εχθρικές συμπεριφορές και ατυχήματα. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι πλέον «εφημερεύων», αλλά συμμετέχων στις δράσεις. Προβλέπεται επίσης τακτική συνεδρίαση απολογισμού και επανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων της δράσης.

Οι αρνητικοί παράγοντες εστιάζονται στο ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την εκπαίδευση ασχολία μόνο των εσωτερικών χώρων, εκτιμούν τους εαυτούς τους ως απροετοίμαστους για ένα τέτοιο εγχείρημα και επικαλούνται επίσης τον υπερβολικό διδακτικό και γραφειοκρατικό φόρτο εργασίας σε συνδυασμό με την έλλειψη οικονομικών πόρων.

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας καλείται να διαδραματίσει το δικό του ρόλο για τη ριζοσπαστικοποίηση της σχολικής μονάδας αναλύοντας το όραμά του για το σχολείο, επενδύοντας στο ήδη υπάρχον αλληλέγγυο κλίμα, καλώντας τους επιφυλακτικούς εκπαιδευτικούς σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις για άρση των επιφυλάξεών τους και εστιάζοντας στο γεγονός ότι μέσα από μία τέτοια διαδικασία θα αναδειχθούν και θα ενισχυθούν πιθανά αφανή μέχρι τώρα ταλέντα μαθητών διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα γραμμικά και ότι συχνά τέτοιες καινοτόμες ιδέες βρίσκονται σε άβολη θέση χωρίς να καταφέρνουν να γκρεμίσουν τη σχετική δυσπιστία απέναντί τους.

Το σχολικό διάλειμμα και η αυλή του σχολείου είναι θεσμοθετημένος χρόνος και χώρος αντίστοιχα προσφερόμενοι για κοινωνική συμμετοχή και συναισθηματική ρύθμιση των παιδιών. Στα πλαίσιά τους συγκροτούνται «κοινωνίες των παιδιών», κουλτούρες συνομηλίκων και παρέχονται μηχανισμοί κοινωνικής επανόρθωσης.

Στα πλαίσια της «Παιδαγωγικής Εφημερίας» δύνανται να οργανωθούν σχολική βιβλιοθήκη, μικροπεριβάλλοντα φιλαναγνωσίας και εκμάθησης γνωστικών αντικειμένων, «συμμορίες» μουσικής, χορωδίας και θεάτρου καθώς και προγράμματα ενασχόλησης των παιδιών με τα στοιχεία της φύσης.

Για τη διερεύνηση του θέματος πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με σύντομο ερωτηματολόγιο καλύπτοντας τον κανόνα καταλληλότητας και επάρκειας ερωτηθέντων (δειγματοληψία χιονοστιβάδας) και παρατηρήθηκε ετερότητα απαντήσεων.

Σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της έρευνας και τη μελέτη τους εξήχθησαν και καταγράφηκαν συμπεράσματα προς την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών καθυστέρησης ή αναβολής στη λήψη αποφάσεων ενός συλλόγου διδασκόντων καθώς και προς την καθιέρωση της «Παιδαγωγικής Εφημερίας».

Η ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε στα πλαίσια σεμιναρίου του ΕΚΔΔΑ με τίτλο: «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ηγεσία και διοίκηση στην εκπαίδευση» με επιβλέποντα σύμβουλο τον κ. Κωνσταντίνο Μπουραζάνα.

Ολόκληρο το σώμα της εργασίας βρίσκεται αναρτημένο στην  ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/sgroudos/?p=1905

Ο συντάκτης Αθανάσιος Γρούδος  είναι Καθηγητής Γερμανικής Γλώσσας και υπηρετεί στο  Γυμνασίο & ΓΕ.Λ Αγίου Γεωργίου

 

Απάντηση