Τα 9 είδη της ανθρώπινης νοημοσύνης …

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν στο νου τους ορισμένα στερεότυπα, όταν φαντάζονται ένα άτομο με υψηλή νοημοσύνη. Κι όμως, στην πραγματικότητα, κάποιος μπορεί να είναι διάνοια διαφορετικής μορφής από κάποιον άλλο και υπάρχουν αμέτρητα διαφορετικά πράγματα, στα οποία οι άνθρωποι μπορεί να είναι «έξυπνοι» στο να κάνουν.

Σκεπτόμενοι τα ίδια στερεότυπα, κάποιοι άνθρωποι συμπεραίνουν απλά ότι δεν θα μπορέσουν να καταφέρουν να μάθουν ή να κάνουν κάτι, επειδή εκείνοι δεν είναι «διάνοιες» ή επειδή δεν θεωρούν τους εαυτούς τους έξυπνους ως προς ένα συγκεκριμένο θέμα, τομέα ή επάγγελμα. Ωστόσο, ο ψυχολόγος Howard Gardner υποστηρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν πολλαπλά είδη νοημοσύνης.

9 τύποι ανθρώπινης νοημοσύνης

Το βιβλίο του Gardiner Frames of Mind: The theory of Multiple Intelligences αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει προσωπικά δυνατά σημεία και αδυναμίες. Σύμφωνα με τον Gardiner, οι ικανότητες που κατηγοριοποιούν την ανθρώπινη νοημοσύνη είναι:

μουσική- ρυθμική, οπτική- χωρική, λεκτική- γλωσσική, λογική- μαθηματική, σωματική- κιναισθητική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική, νατουραλιστική και υπαρξιακή.

Η αντίληψη για τη νοημοσύνη μας ενδυναμώνει

Μπορούμε πραγματικά να μάθουμε τους εαυτούς μας καλύτερα, μελετώντας τα έργα του Gardner και αναλύοντάς τα σε σύνδεση με τον εαυτό και τη ζωή μας. Αντιλαμβανόμενοι τα δυνατά μας σημεία, δεν θα περιοριζόμαστε από στερεότυπα και ανάγκη αναγνώρισης, και καταλαβαίνοντας τις αδυναμίες μας, θα είμαστε ικανοί να εστιάζουμε σε αυτές, ώστε να βελτιωνόμαστε με τον πιο θετικό και αποδοτικό τρόπο.

Κατανοώντας τον τύπο νοημοσύνης μας

Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το τεστ, το οποίο περιλαμβάνει τα 9 είδη νοημοσύνης και μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιο ή κάποια στα οποία διαπρέπουμε και στα οποία ξεχωρίζουμε. Να έχετε υπόψη σας ότι η ειλικρίνεια αποτελεί την καλύτερη τακτική!

Η νοημοσύνη κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή

Για παράδειγμα, αν κάνετε το τεστ και τα αποτελέσματα δείξουν ότι είστε γλωσσικά έξυπνοι, θα μπορούσατε να αναλογιστείτε αν θα σας ταίριαζε μια καριέρα που να σχετίζεται με το γράψιμο και πώς θα νιώθατε με αυτή. Ακόμα κι αν δεν καταλήξετε με ένα τέτοιο επάγγελμα, θα μπορούσατε να προσεγγίσετε παρόμοια επαγγέλματα που να σχετίζονται έμμεσα με αυτό το χαρακτηριστικό σας. Εξάλλου, το σίγουρο είναι ότι η μοναδικότητά σας ως άτομο είναι αυτή που θα καθορίσει και το ξεχωριστό σας μέλλον.

Επιπροσθέτως, είναι επίσης σημαντικό να εστιάσετε και λίγο στα αποτελέσματα που υποδεικνύουν ποιες μπορεί να είναι οι αδυναμίες σας. Για παράδειγμα, ακόμα και αν είστε εξαιρετικοί συγγραφείς, ίσως θα μπορούσατε να δώσετε και λίγη βάση σε γνώσεις που σχετίζονται με τη λογική, τις διαπροσωπικές δεξιότητες, την οπτική αντίληψη ή τον συγχρονισμό.

Όλοι μπορούν να ωφεληθούν προσδιορίζοντας τον ή τους τύπους νοημοσύνης στους οποίους ξεχωρίζουν, αρκεί να έχουν το κουράγιο και να έχουν προετοιμαστεί για τα αποτελέσματα!

 

πηγή

Απάντηση