Ο γρίφος της ημέρας – “Σχήματα” (για πολύ δυνατούς λύτες)

Ποιο ψηφίο παριστάνει κάθε σχήμα; Διαφορετικά ψηφία αντιστοιχούν  σε διαφορετικά  σχήματα.

 

 

 

Προτάθηκε από Αθανάσιο Δρούγα

4 σχόλια

 1. Μάνος Κοθρής

  Κύκλος=8
  Ήλιος=2
  Καρδιά=1
  Στοπ=0
  Τρίγωνο=9
  και
  (Τετράγωνο=4, αστέρι=7,ρόμβος=5,διπλός κύκλος=6) ή
  (Τετράγωνο=4, αστέρι=7,ρόμβος=6,διπλός κύκλος=5) ή
  (Τετράγωνο=7, αστέρι=4,ρόμβος=5,διπλός κύκλος=6) ή
  (Τετράγωνο=7, αστέρι=4,ρόμβος=6,διπλός κύκλος=5)

  888+666+555=2109 και 888+777+444=2109

  Το κοινό άθροισμα είναι πολλαπλάσιο του 111 και μικρότερο ή ίσο του 2664.
  Εύκολα βρίσκουμε ότι είναι το 2109.

 2. Θανάσης Παπαδημητρίου

  Η μία πρόσθεση είναι:
  888+555+666=2109
  και η άλλη::
  888+444+777=2109
  Δεδομένου ότι ο δεύτερος και ο τρίτος όρος σε κάθε πρόσθεση αθροίζονται μεταξύ τους σε 1221 και είναι εναλλάξιμοι, μονοσήμαντα καθορισμένα είναι μόνο τα ψηφία 0, 1, 2, 8, 9, ενώ οι αντιστοιχίσεις στα υπόλοιπα μπορεί να γίνουν με οχτώ διαφορετικούς τρόπους.

 3. Κυριακιδης Θεοδωρος

  888+444+777=2109,888+555+666=2109

 4. Μάνος Κοθρής

  Για την πληρότητα της απάντησης συμπληρώνω

  (Τετράγωνο=5, αστέρι=6,ρόμβος=7,διπλός κύκλος=4) ή
  (Τετράγωνο=5, αστέρι=6,ρόμβος=7,διπλός κύκλος=4) ή
  (Τετράγωνο=6, αστέρι=5,ρόμβος=4,διπλός κύκλος=7) ή
  (Τετράγωνο=6, αστέρι=5,ρόμβος=4,διπλός κύκλος=7)

Απάντηση