Οι Τομείς και οι Ειδικότητες σε κάθε ΕΠΑΛ από το νέο σχ. έτος

Το ΦΕΚ με τους αναλυτικούς πίνακες

Καθορίστηκαν οι Τομείς Β΄ τάξης και οι Ειδικότητες Γ΄ και Δ΄ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2019-2020 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά οι Τομείς και οι Ειδικότητες καθορίζονται ως ακολούθως:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ

Απάντηση