Ο γρίφος της ημέρας – Οι βιβλιοθήκες (για πολύ καλούς λύτες )

Μαθητής επισκέφθηκε το σπίτι ενός καθηγητή με σκοπό να δανειστεί δύο βιβλία για να τα μελετήσει στις διακοπές των Χριστουγέννων. Εισερχόμενος στο δωμάτιο που ο καθηγητής συνήθως μελετούσε, αντίκρισε με απορία το πλήθος των βιβλίων τοποθετημένα σε τρεις επιπλο-βιβλιοθήκες.

Όταν ρώτησε στον καθηγητή για τον αριθμό των βιβλίων, αυτός απάντησε:

Αν Α τα βιβλία στην 1η βιβλιοθήκη , Β τα βιβλία στην 2η βιβλιοθήκη και  Γ τα βιβλία στην 3η βιβλιοθήκη  τότε ισχύει:

α)  8•Α=9•Β

 β)  3•Β=2•Γ

και το σύνολο των βιβλίων είναι πάνω από 350 και κάτω από 400.

Προτείνω τώρα να υπολογίσεις εσύ πόσα βιβλία υπάρχουν σε κάθε βιβλιοθήκη.

 Υ. Γ. Ο καθηγητής ήταν μαθηματικός

 

Προτάθηκε  από  Α. Β. Γ.  

5 σχόλια

 1. Mikro Roulaki

  Α βιβιοθήκη =117,Β βιβλιοθήκη=104 Γ βιβλιοθήκη=156. Σύνολο βιβλίων 377

 2. kostasagria

  Οι αριθμοί των βιβλίων κάθε βιβλιοθήκης τηρούν την αναλογία:
  9 : 8 : 12 και πρέπει το άθροισμά τους να είναι μεταξύ 350 και 400.
  Οι αριθμοί που τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις είναι:
  A= 117 (9 x 13)
  B = 104 (8 x 13)
  Γ = 156 (12 x 13)
  117 + 104 + 156 = 377

 3. michalis zartoulas

  με λίγα λόγια
  Β=8/9*Α
  Γ=3/2*Β
  άρα Γ=4/3*Α
  οπότε σύνολο 29/9*Α
  είναι 350<29/9*Α<400 που γίνεται 108<Α<125 (1)
  εφόσον οι 29 και 9 είναι πρώτοι μεταξύ τους και 29/9*Α ακέραιος, θα πρέπει Α=πολ9(2)
  από (1),(2) είναι Α=117, άρα Β=104 ,Γ=156

Απάντηση