ΔΟΑΤΑΠ: Σε “ομηρία” χιλιάδες Έλληνες και αλλοδαποί

“Ο νόμος που σήμερα ισχύει πρακτικά θέτει την Ελλάδα εκτός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και αποτελεί τροχοπέδη στο brain gain και στην διαδικασία διεθνοποίησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων”

Tο αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ  θέτει πεπερασμένα όρια στην αποστολή του, εμποδίζει την αξιοποίηση της ιδιαίτερα πλούσιας τεχνογνωσίας του προσωπικού του και κρατάει σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες, που αναζητούν ευκαιρίες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης στην Ελλάδα.

Η θέση αυτή διατυπώνεται , εγγράφως από τον πρόεδρο του ΔΟΑΤΑΠ, καθηγητή Ορέστη Καλογήρου, ο οποίος παράλληλα υπογραμμίζει τα εξής:

Διεθνοποίηση  των Ελληνικών Πανεπιστημίων: H αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής στη χώρα μας, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του, της προσαρμογής του στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και της ευθυγράμμισής του με το διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής της διεθνοποίησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων και του μεγάλου ζητούμενου του brain gain.

Μείωση των καθυστερήσεων: Αλλά και απαραίτητος όρος για τη δραστική μείωση των καθυστερήσεων στην αναγνώριση των τίτλων των ενδιαφερομένων και την δραστική βελτίωση της ποιότητας ενημέρωσης των πολιτών.

Δύο πρόσωπα: Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχει δύο πρόσωπα στην Ελληνική κοινωνία, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό πρόσωπο αφορά στο μεγάλο κύρος του, ως οργανισμού αναγνώρισης τίτλων της αλλοδαπής και στην εγκυρότητα των πράξεών του. Το αρνητικό πρόσωπο αφορά σε έναν βαρύ και δυσλειτουργικό φορέα, υπόλογο για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αναγνώριση των τίτλων, για την υπερβολική γραφειοκρατία των δικαιολογητικών που απαιτούνται και για την δυσκολία επικοινωνίας και την ελλιπή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Ακαδημαϊκός χάρτης: Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ν.3328/2005) όντας εσωστρεφές, παρωχημένο, αποκομμένο από τις διαρκείς μεταβολές του ευρωπαϊκού και διεθνούς ακαδημαϊκού τοπίου, αλλά αποκομμένο και από τις δραστικές αλλαγές του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, πρακτικά θέτει την Ελλάδα εκτός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και αποτελεί τροχοπέδη στο brain gain και στην διαδικασία διεθνοποίησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 

πηγή: https://www.esos.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *