Σύμφωνο συνεργασίας του ΑΠΘ με το ΚΕΜΕΛ για τη διασύνδεση έρευνας-επιχειρηματικότητας

Υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ και του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας (ΚΕΜΕΛ) Με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης των ερευνητικών ομάδων του ΑΠΘ με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Το ΚΕΜΕΛ είναι εθελοντικό σωματείο του οποίου τα μέλη παρέχουν την επιχειρησιακή πείρα και τεχνογνωσία τους εθελοντικά και δωρεάν σε κοινωνικούς φορείς, μικρές επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες που είτε δεν έχουν ή έχουν περιορισμένα μέσα και δυνατότητες να προσλάβουν επαγγελματίες συμβούλους προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα έμπειρα στελέχη του ΚΕΜΕΛ πρόκειται να συνδράμουν εθελοντικά είτε ως μέντορες για τη στήριξη και την καθοδήγηση επιλεγμένων ομάδων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς τον σκοπό της ευόδωσης των στόχων και δράσεων του ΑΠΘ, είτε ως αξιολογητές επιχειρηματικών σχεδίων εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin-offs), ή ως εισηγητές σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ για το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, σημείωσε πως «η συντεταγμένη δικτύωση των ερευνητριών και των ερευνητών μας με εθελοντές ανθρώπους της αγοράς, που έχουν υπηρετήσει σε θέσεις διοίκησης πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, είναι ένα ισχυρό μέσο για την υλοποίηση των καινοτόμων ιδεών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στο ΑΠΘ συνεχίζουμε να χτίζουμε γέφυρες της έρευνας με την οικονομία και την κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕΛ και πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Schneider Electric ΑΕ, Διονύσης Σπηλιόπουλος, δήλωσε «αισιόδοξος ότι με την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας ανοίγει ένας νέος δρόμος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα. Με την παροχή επιχειρησιακής πείρας και τεχνογνωσίας, το δυναμικό του ΚΕΜΕΛ θα συμβάλει στην εκπλήρωση της τρίτης αποστολής του Πανεπιστημίου, για τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία».

πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/

Απάντηση