Νέες προσλήψεις αναπληρωτών από το υπουργείο Παιδείας

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών από το υπουργείο Παιδείας

Οι προσλήψεις αφορούν εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και
μειωμένου ωραρίου.

Απάντηση